Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Prawo -> Pytania i odpowiedzi dotyczące obywatelstwa brytyjskiego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące obywatelstwa brytyjskiego.

2008-11-12 18:51:26

1.  Co to jest Obywatelstwo Brytyjskie?

Osoby które są blisko związane z Wielka Brytanią (wliczając Channel Islands i Isle of Man) oraz, w większości przypadków, z Brytyjskimi Terytoriami Zależnymi (Nota 3) posiadają Obywatelstwo Brytyjskie. Obywatele brytyjscy mają prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, oraz mogą bez ograniczeń opuszczać Wielką Brytanię i do niej wracać w dowolnym czasie.

2. Kto otrzymał Obywatelstwo Brytyjskie 1 stycznia 1983 roku?

Osoby otrzymały Obywatelstwo Brytyjskie (Nota 1), jeśli były obywatelami Zjednoczonego Królestwa i Kolonii dnia 31 grudnia 1982 roku i miały prawo stełego pobytu w Wielkiej Brytanii, na mocy Immigration Act 1971 (Nota 2). W paszporcie takiej osoby na stronie 5 widniał wpis o treści: Holder has the right of abode in the United Kingdom (Nota 2).

Reklama ogólnosieciowa


3. Jeśli osoba była obywatelem Zjednoczonego Królestwa i Kolonii dnia 31 grudnia 1982, ale nie została obywatelem brytyjskim z dniem 1 stycznia 1983 roku, to jakie obywatelstwo posiada?

Osoba taka została albo obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych (jeśli była powiązana z tymi terytoriami - Nota 3), albo też, obywatelem Brytyjskich Terytoriów Niezależnych, jeśli jej rodzice lub dziadkowie byli urodzeni, zarejestrowani lub naturalizowani w jendym z tych krajów.

4. (pytanie usunięte)

 

5. Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 1983 otrzyma brytyjskie obywatelstwo?

Dziecko takie otrzyma brytyjskie obywatelstwo TYLKO jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jednen z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled - Nota 5) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.

Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko NIE OTRZYMA automatycznie obywatelstwa brytyjskiego.

6. Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 1983 będzie mogło otrzymać obywatelstwo brytyjskie, jeśli żaden z rodziców nie ma obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled) przed urodzeniem dziecka?

Tak, pod następującymi warunkami:

 1. Jeśli jeden z rodziców otrzyma obywatelstwo brytyjskie lub status osiedlonego (settled), wówczas dziecko uzyskuje prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, ale tylko do czasu kiedy ukończy 18 rok życia.
 2. Jeśli dziecko mieszka w Wielkiej Brytanii przez pierwsze 10 lat życia i nie opuszcza kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat - uzyskuje wówczas prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii bez ograniczen co do wieku.
 3. Jeśli dziecko jest obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych lub Autonomicznych (Nota 3), osobą do której stosuje się ustawa z roku 1981, itp., bedzie miało prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, jeśli mieszka ponad 5 lat w Wielkiej Brytanii. Dziecko nie może opuścić kraju na dłużej niż 450 dni podczas tych 5 lat, oraz nie może opuścić kraju na dłużej niż 90 dni w ostatnim z tych 5 lat. Nie ma limitu wiekowego dla dziecka.


Jeśli dziecko nie posiada prawa do rejestracji na warunkach przedstawionych powyżej, w dalszym ciągu taka rejestracja może być możliwa - w takim przypadku decyzja należy do Home Secretary (Home Office).

7. Czy dziecko urodzone po 31 grudnia 1982 poza granicami Wielkiej Brytanii może otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie?

Tak, pod następującymi warunkami:

 1. dziecko jest urodzone po 20 maja 2002 roku na odpowiednim terytorium (Nota 6) i jeśli jeden z rodziców (Nota 4) jest obywatelem Wielkiej Brytanii lub osiedlonym (settled) w Wielkiej Brytanii lub odpowiednim terytorium,

  lub
 2. jednen z rodziców dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie zdobyte w inny sposób niż poprzez dziedziczenie, np. porzez urodzenie, rejestrację adopcyjną lub naturalizację w Wielkiej Brytaniii,

  lub
 3. jeden z rodziców dziecka jest obywatelem brytyjskim pracującym dla instytucji z Unii Europejskiej poza granicami Wielkiej Brytanii i odpowiednich terytoriów (Nota 6), jeśli rodzic ten został zatrudniony w kraju, który był członkiem Unii Europejskiej a momencie zatrudnienia.


Jeśli matka dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie, to dziecko urodzone poza granicami Wielkiej Brytanii rownież otrzyma Obywatelstwo Brytyjskie, jeśli dziecko urodziło sie po 1983 roku (nie bylo to możliwe przed 1983).

Jeśli dziecko nie jest uprawnione do otrzymania Obywatelstwa Brytyjskiego w momencie urodzenia, to w dalszym ciagu może istnieć możliwość zarejestrowania dziecka jako obywatela Wielkiej Brytanii. Wszelkie pytania należy kierować do Home Office lub też do najbliższego Konsulatu lub Ambasady Brytyjskiej.

8. Jakie obywatelstwo będzie miało dziecko, które było urodzone nie jako obywatel brytyjski, a które zostało prawnie zaadoptowane przez brytyjską rodzinę?

Dziecko takie otrzyma automatycznie obywatelstwo brytyjskie w dniu, w którym sąd zadecyduje o adopcji, chyba że:

 • orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się w Wielkiej Brytanii, lub
 • orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się na terytorium Falklandów pomiędzy 1 stycznia 1983 i 21 maja 2002 (włącznie), lub też
 • orzeczenie sądu wydane jest po 21 maja 2002 przez sąd znajdujący się na jednym z terytoriów wymienionych w Nocie 6, lub też
 • jest to adopcja umowna (Nota 7) oraz jest wykonana po 1 czerwca 2003 przez sąd poza Wielka Brytanią, oraz rodzice są rezydentami Wielkiej Brytanii (zamieszkują Wielką Brytanię) w momencie adpocji.

 

9. Czy każdy kto przyjechał do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie jest ciągle obywatelem Wielkiej Brytanii?

Nie. Osoba, która przyjechała do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie, ale kraj z którego pochodzi stał się niezależnym państwem jest teraz najprawdopodobniej obywatelem tego właśnie kraju. Osoba taka mogła utracić Obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa i Kolonii (przed 1 stycznia 1983) lub Brytyjskich Terytoriów Zależnych (po 1 stycznia 1983). W takim przypadku jeśli taka osoba chce otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie musi zostać złożona odpowiednia aplikacja.

10. Jak osoba, która nie jest Brytyjczykiem może otrzymać obywatelstwo brytyjskie?

Są dwa główne sposoby otrzymania obywatelstwa brytyjskiego: Rejestracja oraz Naturalizacja.

Osoba może zostać zarejestrowana jako obywatel Wielkiej Brytanii jeśli jest obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych lub Autonomicznych i jeśli spełnia wymogi przedstawione w pkt. 6. W specjalnych przypadkach osoby mogą wystąpić o rejestrację jeśli nie posiadają żadnego obywatelstwa lub też uprzednio zrzekli się Obywatelstwa Brytyjskiego.

Osoby nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego mogą wystąpić o tzw. naturalizację. (Dotyczy to również osób ze Wspólnoty Zjednoczonego Królestwa i Irlandii). Aplikant musi:

 • mieszkać legalnie w Wielkiej Brytanii przez 5 lat (ostatni rok powinien być wolny od wszelkich limitów)
 • mieć ukończone 18 lat
 • być zdrowym na umyśle
 • mieć dobry charakter
 • znać w wystarczającym stopniu język angielski, walijski lub szkocki gaelicki (w zależności również od wieku i stanu umysłowego)
 • być ściśle związanym z Wielką Brytanią.

Żona lub mąż obywatela brytyjskiego mogą wystąpić o naturalizację jeśli mieszkali w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Czas pobytu nie może być objęty żadnymi limitami czasowymi w momencie składania aplikacji, aplikant musi mieć ukończone 18 lat, być zdrowy na umyśle, lecz nie musi znać języka w wystarczającym stopniu. Nie ma również konieczności zamieszkania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji. Niemniej jednak, osoba taka musi mieć dobry charakter.

Osoba taka nie może opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. W żadnym wypadnu nie może opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku. Więcej informacji można znaleźć na stronach Home Office

11. Czy brytyjskie prawo pozwala na posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa?

Tak, ale prawo kraju z którego oryginalnie pochodzi dana osoba może na to nie pozwalać. Należy to sprawdzić w najbliższej Ambasadzie danego kraju.

Oceń artykuł
(głosów: 9, średnia ocena: 3,9)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

 • Umieść na NK
 • Wykop to
 • Umieść na Flakerze
 • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa