Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Służba zdrowia -> Dentysta

Dentysta

2008-11-11 14:50:38

Uproszczony system opłat.

Dla pacjentów, którzy zazwyczaj płacą za usługi stomatologiczne w ramach publicznej służby zdrowia, obowiązywać będą trzy standardowe stawki opłat.
Wysokość opłaty będzie uzależniona od rodzaju zabiegu koniecznego do leczenia zębów i dziąseł. Pacjentów obowiązywać będzie jedna z poniższych stawek:

15,50 Ł 

Ta opłata obejmuje badanie, diagnozę i opiekę profilaktyczną. W razie potrzeby opłata pokrywa również badanie rentgenowskie, usuwanie kamienia nazębnego i polerowanie oraz planowanie dalszego leczenia. Zabiegi w nagłym przypadku oraz wizyty poza normalnymi godzinami przyjęć będą również kosztować 15.50 funtów.

LUB

42,40 Ł

Ta opłata obejmuje wszelkie konieczne zabiegi w ramach opłaty wysokości 15,50 funtów PLUS dodatkowe zabiegi takie jak wypełnianie ubytków, leczenie kanałowe lub usuwanie zębów.

LUB

189,00 Ł

Ta opłata obejmuje wszelkie konieczne zabiegi w ramach opłaty wysokości 15,50 i 42,40 funtów PLUS bardziej skomplikowane zabiegi np. koronki, protezy dentystyczne i mostki.

Reklama ogólnosieciowa

Pacjenci będą płacić tylko raz, nawet jeżeli leczenie wymaga kilku wizyt.

Jeżeli pacjent zostanie skierowany do innego stomatologa, płacić będzie tylko jeden raz (lekarzowi, który wypisuje skierowanie).
Jeżeli konieczne będzie dodatkowe leczenie na tym samym poziomie stawki (np. dodatkowa plomba) w ciągu dwóch miesięcy od poprzedniej wizyty, leczenie będzie bezpłatne.

 

Przykładowe leczenie
Badanie, diagnoza i porada profilaktyczna

Badanie, diagnoza, porada profilaktyczna oraz
jedna lub więcej plomb

Badanie, diagnoza, porada profilaktyczna,
jedna lub więcej plomb oraz jedna lub więcej koronek
Koszt całkowity
15,50 Ł

42,40 Ł


189,00 Ł

 

Uwaga: Pacjent powinien spytać stomatologa o koszt leczenia. Gabinet stomatologiczny może wymagać uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem leczenia. Podane wyżej ceny mogą być nieaktualne.
Za wypisanie recepty* lub usunięcie szwów nie stosuje się dodatkowej opłaty.

*Przy wydawaniu leków w aptece stosowane będą zwykłe opłaty.

Protezy dentystyczne

Naprawy protez będą nadal bezpłatne.

Jestem obecnie zwolniony z płatności za usługi dentystyczne w ramach publicznej służby zdrowia. Czy teraz będę musiał płacić?
Pacjent będzie nadal otrzymywał bezpłatne usługi dentystyczne w ramach publicznej służby zdrowia, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. w momencie rozpoczęcia leczenia:
  • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
  • pacjent ma 18 lat i kształci się w systemie dziennym
  • pacjentka jest kobietą ciężarną lub urodziła dziecko w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia
  • pacjent jest hospitalizowany w szpitalu NHS, a leczenie jest wykonane przez szpitalnego stomatologa
  • pacjent jest leczony w szpitalnej przychodni stomatologicznej NHS*
 2. w momencie rozpoczęcia leczenia lub w momencie nałożenia opłaty:
  • pacjent lub jego/jej partner otrzymuje zapomogę, zasiłek dla bezrobotnych uzależniony od dochodów lub zasiłek emerytalny (gwarantowany)
  • pacjent jest uprawniony do zwolnienia z opłat NHS (NHS Tax Credit Exemption) lub wymieniony na ważnym zaświadczeniu o takim zwolnieniu
  • pacjent jest wymieniony na ważnym zaświadczeniu HC2.

Stomatolog będzie wymagał okazania podstawy uprawnień do bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach publicznej służby zdrowia.
Pacjenci wymienieni na ważnym zaświadczeniu HC3 mogą być uprawnieni do częściowego zwolnienia z opłat za usługi stomatologiczne.
W celu uzyskania zwolnienia z płatności za usługi stomatologiczne w ramach publicznej służby zdrowia należy korzystać z formularza HC1 (w celu całkowitego zwolnienia - z formularza HC2, a częściowego zwolnienia - z formularza HC3). Formularze HC1 są dostępne w lokalnych urzędach zatrudnienia Jobcentre Plus; można je również uzyskać dzwoniąc pod numer 0845 850 1166 lub 08701 555 455.

Protezy dentystyczne i mostki mogą być płatne.

Łatwiejszy dostęp do usług

Publiczna służba zdrowia miała dotychczas niewielki wpływ na lokalizację gabinetów dentystycznych oraz na zakres oferowanych usług. Od 1 kwietnia 2006 r. za usługi dentystyczne w ramach publicznej służby zdrowia w danym rejonie odpowiedzialny będzie fundusz opieki podstawowej (PCT). Fundusz ten będzie miał następujące możliwości:

 • fundusz posiada środki finansowe, które muszą zostać wykorzystane na miejscowe usługi stomatologiczne
 • fundusz może zawierać umowy ze stomatologami w ramach publicznej służby zdrowia na świadczenie usług odpowiadających miejscowym potrzebom
 • fundusz ma możliwość wpływu na decyzję o lokalizacji nowo powstających gabinetów.

Jeżeli dany stomatolog przeniesie się, zamknie gabinet lub ograniczy zakres usług oferowanych w ramach publicznej służby zdrowia, środki finansowe na usługi pozostaną w gestii lokalnego funduszu PCT i zostaną przeznaczone na inwestycje w usługi stomatologiczne dla społeczności lokalnej w tym rejonie.
Z czasem system ten umożliwi funduszom PCT zapewnienie większej zgodności usług z potrzebami mieszkańców danego rejonu.

Ponadto, Krajowy Instytut Zdrowia i Standardów Opieki Klinicznej (NICE)* wprowadził wytyczne dotyczące częstotliwości wizyt u stomatologa. Stomatolog zaleca datę kolejnej wizyty dla danego pacjenta na podstawie stanu zdrowia jamy ustnej. Oznacza to, że:

 • osoby potrzebujące większego stopnia opieki lub leczenia będą się musiały zgłaszać do gabinetu częściej niż dotychczas
 • osoby, których jama ustna jest w dobrym stanie, będą się mogły zgłaszać do stomatologa co 12 lub 24 miesiące. W wyniku tych zmian, jeżeli okaże się, że pacjenci będą odwiedzać gabinet rzadziej niż dotychczas, stomatolodzy będą mieli więcej czasu na przyjmowanie większej liczby pacjentów.

*NICE jest niezależną organizacją odpowiedzialną za ustanawianie wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej w Anglii i Walii.

Często zadawane pytania

Jakie zabiegi będą dostępne w gabinetach stomatologicznych NHS?
W ramach publicznej służby zdrowia dostępne będą nadal wszelkie zabiegi lecznicze i protezy dentystyczne, czyli zabiegi konieczne do utrzymania i zachowania zdrowia jamy ustnej.
Jeżeli pacjent życzy sobie wykonania zabiegów o charakterze wyłącznie kosmetycznym lub jeżeli zaleci je stomatolog (np. wybielanie zębów, duże białe plomby lub białe koronki na tylnych zębach), pacjent może poddać się leczeniu tego typu prywatnie. Pacjent powinien spytać stomatologa o koszt leczenia przekraczający opłaty za zabiegi w ramach publicznej służby zdrowia.
W chwili obecnej pacjent może uzyskać część usług prywatnie od tego samego stomatologa.

Jak znaleźć gabinet stomatologiczny?
Aby znaleźć gabinet stomatologiczny w okolicy, należy zgłosić się do lokalnego funduszu PCT lub skorzystać z usługi NHS Direct. Również osoby, które nie są zarejestrowane na stałe w gabinecie, mogą się zawsze zgłosić w nagłym przypadku do stomatologa NHS (informacje szczegółowe na stronie 8).

Czy mój stomatolog będzie nadal świadczyć część usług prywatnie lub usługi tylko dla dzieci?
Stomatolodzy mogą nadal świadczyć część usług w ramach publicznej służby zdrowia, a część prywatnie. Usługi świadczone przez stomatologa w ramach publicznej służby zdrowia uzależnione są od miejscowych potrzeb oraz od umowy podpisanej z lokalnym funduszem PCT.
Niektórzy stomatolodzy mogą nadal oferować w ramach publicznej służby zdrowia usługi wyłącznie dla dzieci. Stomatolog nie może jednak przyjąć dzieci jako pacjentów w ramach publicznej służby zdrowia usługi pod warunkiem, że jeden lub oboje z rodziców lub opiekunowie dziecka zgodzą się na leczenie prywatne.

Lista kontrolna dla pacjentów

Stomatolog powinien:

 • dokonać dokładnego badania jamy ustnej pacjenta, zębów i dziąseł
 • wyjaśnić możliwe sposoby leczenia oraz zawiadomić, które z nich będą świadczone w ramach publicznej służby zdrowia, a które prywatnie
 • upewnić się, że pacjent zna koszty leczenia w ramach publicznej służby zdrowia i/lub prywatnie
 • przedstawić pacjentowi pisemny plan leczenia (włącznie z kosztami), jeżeli usługi świadczone są częściowo w ramach publicznej służby zdrowia, a częściowo prywatnie
 • wywiesić w poczekalni cennik usług w ramach publicznej służby zdrowia
 • zawiadomić pacjenta jak często konieczne będą wizyty kontrolne – jeżeli jama ustna jest w dobrym stanie, pacjent prawdopodobnie nie będzie więcej musiał zgłaszać się na kontrolę co 6 miesięcy
 • przekazać ulotkę z informacją o usługach dostępnych w gabinecie stomatologicznym.

Od 1 kwietnia 2006 r. stomatolog NIE będzie:

 • wymagał płatności za nieobecność pacjenta na wyznaczonej wizycie; jeżeli jednak pacjent nadal nie będzie się zgłaszał na wizyty, gabinet może odmówić leczenia
 • przyjmować dzieci jako pacjentów w ramach publicznej służby zdrowia pod warunkiem, że jeden lub oboje z rodziców lub opiekunowie dziecka zgodzą się na leczenie prywatne.

Pacjent powinien:

 • zawiadomić stomatologa jak najwcześniej o odwołaniu lub zmianie terminu wyznaczonej wizyty
 • poprosić o pisemny plan leczenia (włącznie z kosztami), jeżeli sobie tego życzy
 • poprosić o informację na temat różnych opcji leczenia oraz na temat kosztów
 • spytać o stan zdrowia jamy ustnej oraz dowiedzieć się jak często MUSI zgłaszać się do stomatologa
 • stosować się do porad stomatologa dotyczących zapobiegania próchnicy zębów i chorobom dziąseł
 • terminowo uiszczać opłaty.

Przydatne kontakty

Gabinety stomatologiczne
Aby znaleźć miejscowe gabinety stomatologiczne należy się zgłosić do lokalnego funduszu PCT – informacje kontaktowe znajdują się w Internecie na stronie www.nhs.uk oraz w lokalnych książkach telefonicznych.
Można również skorzystać z usługi NHS Direct (usługa NHS Direct Interactive dostępna jest na kanałach telewizji cyfrowej, w Internecie: www.nhsdirect.nhs.uk oraz telefonicznie pod numerem 0845 4647*).

*Rozmowy kosztują nie więcej niż 4 pensy za minutę z linii stacjonarnej BT. Koszt rozmowy z telefonów komórkowych oraz innych usług telefonicznych może być inny. Niektórzy usługodawcy stosują minimalne opłaty za rozmowę. Dla ochrony pacjentów wszystkie rozmowy z NHS Direct są rejestrowane.

Wizyty poza normalnymi godzinami przyjęć
W razie potrzeby wizyty u stomatologa w nagłym przypadku, informacje o gabinetach w danym rejonie można uzyskać od lokalnego funduszu PCT lub NHS Direct

Zgłaszanie skarg
Skargi należy przesyłać na piśmie do osoby odpowiedzialnej za przyjmownie skarg w danym gabinecie stomatologicznym. Pomoc przy zgłaszaniu skargi można uzyskać od:
Usługi stomatologiczne NHS – kierownik do spraw skarg lub służby porad i kontaktów z pacjentami (Patient Advice and Liaison Service - PALS) w lokalnym PCT, lokalne niezależne służby wspierania skarg (Complaints Advocacy Service - ICAS), Biura Porad Obywatelskich lub www.dh.gov.uk.
Prywatne usługi stomatologiczne – od maja 2006 r. skargi można zgłaszać do działu skarg do spraw usług stomatologicznych (Dental Complaints Service) telefonicznie pod numerem 08456 120 540 lub w Internecie www.dentalcomplaints.org.uk.

Standardy zawodowe dla stomatologów
Rada Generalna Stomatologii (General Dental Council) ustanawia standardy postępowania oraz reguluje pracę wszystkich pracowników stomatologii w Wielkiej Brytanii. Telefon 020 7887 3800 lub Internet www.gdc-uk.org.

Zaangażowanie pacjentów
Osoby pragnące zaangażować się w proces rozwoju usług dentystycznych NHS prosimy o kontakt z rejonowym Forum Aktywności Pacjentów i Mieszkańców (Patient and Public Involvement Forum). Dane kontaktowe można uzyskać od lokalnego PCT lub Komisji ds. zaangażowania pacjentów i mieszkańców w opiekę zdrowotną (Commission for Patient and Public Involvement in Health) pod numerem telefonu 0845 120 7111 lub w Internecie www.cppih.org.

Informacje i porady
Brytyjska Fundacja Leczenia Stomatologicznego (British Dental Health Foundation) –
infolinia stomatologiczna 0845 063 1188 lub www.dentalhealth.org.uk.

Lokalne służby porad i kontaktów z pacjentami (PALS - Patient Advice and Liaison Service) lub w Internecie: www.pals.nhs.uk.

Lokalne Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub w Internecie: www.citizensadvice.org.uk.

Which? (uprzednio Stowarzyszenie Konsumentów) telefon 0845 307 4000 lub Internet www.which.co.uk.

Linia telefoniczna do zgłaszania nieuczciwości w pracy NHS: 0800 028 4060.

Artykuł pochodzi z:
NHS
© Crown Copyright 2006
Produced by COI for the Department of Health
272054POL IP 2.150 Mar 2006 (WES)

Oceń artykuł
(głosów: 17, średnia ocena: 3,8)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

 • Umieść na NK
 • Wykop to
 • Umieść na Flakerze
 • Umieść na GG
Komentarze (4)
petitka183 petitka183
prosze o zgloszenie sie pilnie potrzebuje dentyste
 • 2012-04-10 13:38
 • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
Poparcie: 0

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa