Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Rynek pracy w Polsce ma się coraz lepiej?

2011-12-10 21:07:26

Jest praca czy jej nie ma? I ile tak naprawdę wynosi współczynnik bezrobocia w Polsce? Rządowe statystyki mówią jedno, odczucia pracodawców i pracowników drugie, a trzecie to wynik pracy europejskich prognostyków. Według tych ostatnich polski rynek zatrudnienia ma się zdumiewająco dobrze i notuje tendencję silnie wzrostową. Jesteśmy na czwartym miejscu spośród 20 europejskich państw.

Według wyników najnowszego Barometru Manpower „Perspektywy Zatrudnienia”, Polska znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce krajów, w których pracodawcy deklarują wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2011 roku. 
Badanie to prowadzone jest od prawie 50 lat i określa trendy zatrudniania w przeszło 40 krajach na próbie 65 tys. pracodawców. Jako takie jest istotnym narzędziem oceny kondycji gospodarczej dokonanej z perspektywy rynku pracy.

Ideą przewodnią Barometru Manpower jest uchwycenie prognozy zatrudnienia netto w dziesięciu głównych sektorach gospodarki każdego kraju objętego badaniem. Jest ona wynikiem różnicy pomiędzy odsetkiem pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia a tymi, którzy planują je zmniejszyć.

Zatem jak wygląda Europa w tym ujęciu? Krajem o najwyższej prognozie zatrudnienia netto jest Norwegia z wynikiem +13 proc., kolejne miejsca zajmują Niemcy z wynikiem +12 proc., Szwecja z +10 proc., a na czwartym miejscu plasuje się Polska, której wynik to +7 proc. 

Prognoza przed Grecją

Na pierwszy rzut oka jest to wynik znakomity, na podstawie którego można pokusić się o konkluzję, że nasz kraj znajduje się w doborowym towarzystwie państw wysoko rozwiniętych o silnych gospodarkach i bardzo wysokim standardzie życia. Po drugie, odnotowany wynik daje nam czwartą pozycję spośród 21 krajów objętych tym badaniem w Europie, co – jak by na to nie patrzeć – stawia polską gospodarkę w naprawdę dobrym świetle.

Wobec nieco chłodniejszej oceny jednak widać, że będąc krajem rozwijającym się, w którym z jednej strony lokowane są liczne bezpośrednie inwestycje zagraniczne, z drugiej zaś realizowany jest szeroki program modernizacyjny zasilany funduszami unijnymi, 7-procentowa prognoza wzrostu zatrudnienia jest wynikiem co najwyżej dobrym. Eksperci uważają, ze przyczyna takiego stanu rzeczy jest zaskakująco prosta.

Otóż Barometr Manpower jest badaniem wyprzedzającym, zatem prognoza na IV kwartał została określona na podstawie wywiadów z pracodawcami prowadzonych na przełomie lipca i sierpnia. Pomimo iż są to ciepłe, wakacyjne miesiące, to jednak nastroje panujące wśród przedsiębiorców były w przeważającej liczbie branż istotnie złe. Wynikały z bardzo realnego widma nadchodzącej drugiej fali kryzysu oraz fatalnych informacji nadchodzących z Grecji. 

Zdaniem analityków sytuacja na polskim rynku pracy jest znacznie lepsza niż wydaje się nawet samym pracodawcom. Dla porównania, prognoza dla Polski na III kwartał 2011 roku była znacznie wyższa i wynosiła +14 proc. Z tym wynikiem plasowaliśmy się na drugim miejscu w Europie, tuż za Rumunią, która uzyskała aż 20-procentową prognozę wzrostu zatrudnienia. 

Jaka praca, taka gospodarka

Gdyby w tym miejscu postawić pytanie, jakie kraje znajdują się na przeciwległym biegunie rezultatów badania, z pewnością odpowiedź przyszłaby bardzo łatwo, gołym okiem widać bowiem, że rynek pracy jest swoistym papierkiem lakmusowym ogólnej kondycji gospodarczej kraju. Najniższe prognozy zatrudnienia netto w IV kwartale 2011 roku mają: Grecja –13 proc., Włochy –11 proc. i Hiszpania – zaledwie 2 procent. Z pewnością wynik Grecji nie jest zaskoczeniem – prognoza na III kwartał wynosiła tam 5 proc., a w II kwartale 2011 odnotowano -10 proc.

Mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem głębokiej recesji rynku pracy o ustabilizowanym, negatywnym trendzie. Z perspektywy analizy podobnych przypadków, jakie miały miejsce w innych krajach w przeszłości, o trwałym odwróceniu trendu będziemy mogli mówić, gdy w trzech następujących po sobie kwartałach obserwowalna będzie tendencja wzrostowa. 

Kolejne wyniki Barometru Manpower opublikowane zostaną w grudniu i stanowić będą prognozę na I kwartał 2012 roku. Będzie to świetna okazja, żeby sprawdzić, jak ostatnie wysiłki podjęte przez Europę w walce z kryzysem wpłynęły na nastroje pracodawców i ich przyszłe decyzje zatrudnieniowe.

 

 

http://goniec.com

Oceń artykuł
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn