Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Zwrot podatku za pracę za granicą

2011-02-28 12:42:26


Osoby powracające do kraju powinny uregulować swoje zobowiązania z zagranicznym fiskusem. Niemal każdy Polak pracujący za granicą, może uzyskać zwrot podatku.  Jeżeli osoba pracowała legalnie za granicą, to z jej wynagrodzenia pracodawca potrącał zaliczki na podatek. Ponieważ w 98% przypadków zaliczki te są pobierane w zawyżonej kwocie, wielu rodakom pracującym za granicą przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, który średnio wynosi 2 500 - 3 000 zł.
To jakiej wysokości zwrot podatku możemy uzyskać, zależy od rozliczenia rocznego, które trzeba wysłać do zagranicznego Urzędu Skarbowego. Zwrot podatku można obliczyć także samodzielnie, za pomocą kalkulatora, udostępnionego przez firmę Euro-Tax.pl, jedną z firm, zajmujących się doradztwem podatkowym za pracę za granicą. Aby ubiegać się o zwrot podatku konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów i wysłanie ich do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Co należy zrobić aby odzyskać swoje pieniądze?
Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów.  I tak jak różne są systemy podatkowe w różnych krajach tak różne są dokumenty niezbędne są do rozliczenia się z zagranicznym fiskusem. W większości krajów wydawane są tzw. rozliczenia okresowe. W Polsce zwane "paskami z wypłat" - a np. w Wielkiej Brytanii - "payslip'ami". Rozliczenia te wydawane są przez pracodawcę i dla zagranicznego Urzędu nie stanowią żadnego prawomocnego dokumentu. Także próbując uzyskać zwrot korzystając jedynie z takich rozliczeń można mieć problemy z jego uzyskaniem, gdyż Urząd Skarbowy  będzie musiał kontaktować się z zagranicznym pracodawcą, aby potwierdzić dane znajdujące się na rozliczeniach.  
Takich problemów nie będzie jeśli otrzymamy od pracodawcy tzw. kartę podatkową - P45 lub P60. Na jej podstawie otrzymamy maksymalny możliwy zwrot w minimalnie krótkim czasie. Otrzymuje się ją po zakończeniu roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a w różnych okresach wydawane są różne karty podatkowe. Na zakończenie roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia otrzymujemy P-60. Natomiast jeżeli zakończymy prace u danego pracodawcy w ciągu roku podatkowego będzie to P-45.

W Holandii podstawą do rozpoczęcia procedury rozliczenia podatku holenderskiego jest przedłożenie oryginału lub kopii holenderskiej karty podatkowej tzw. jaaropgaaf. Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych podatków. Dokumenty te stanowią podstawę do zwrotu oraz oficjalne potwierdzenie zapłaconych podatków.
W Irlandii rok podatkowy trwa tak samo jak w Polsce, czyli od 1stycznia do 31 grudnia, jednak wszystkie dokumenty jakie otrzymujemy są identyczne jak w Zjednoczonym Królestwie. Ważne, abyśmy wiedzieli, że niezależnie od kraju pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nam kartę podatkową nawet jak już jesteśmy w Polsce. Na wydanie karty trzeba poczekać i niewielu może sobie pozwolić na bezczynne siedzenie w obcym kraju oczekując na jej wydanie.  Wtedy najczęściej przysyłana jest ona pocztą, więc należy pamiętać, aby poinformować pracodawcę o planowanym wyjeździe i podać adres zamieszkania w Polsce.
Kiedy już otrzymamy kartę podatkową, nie pozostaje nam nic innego, jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku za pracę w Niemczech wymaganym dokumentem jest niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) albo zastępcze zaświadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung). Zarówno jeden jak i drugi dokument wydaje pracownikowi pracodawca.. Ponadto konieczne jest wypełnienie niemieckich formularzy podatkowych. W procesie zwrotu przydatne mogą okazać się również kopie paszportu, zameldowania w Niemczech, pozwoleń na pracę, zaświadczenie o stanie rodzinnym oraz niekiedy inne dokumenty służące do uwiarygodnienia okresu pobytu w RFN, przebiegu zatrudnienia i należnych ulgach podatkowych.
Brak wymaganych dokumentów nie wiąże się natomiast jednoznacznie z brakiem możliwości uzyskania zwrotu podatku. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy, która w ramach świadczonej usługi uzyska bezpłatnie niezbędne dokumenty od pracodawcy a następnie odzyska Twój zwrot podatku. Jeśli zlecimy odzyskanie zwrotu podatku wyspecjalizowanej w tym celu firmie, cały proces odzyskania Twoich pieniędzy za pracę w Niemczech zajmie ok. 6 miesięcy. W przypadku braku któregoś z dokumentów i związanej z tym konieczności zdobycia go u pracodawcy okres ten może się nieznacznie przedłużyć.
Wracając z USA również mamy możliwość odzyskania zwrotu podatku za świadczoną tam pracę. Średni zwrot podatku za pracę w USA wynosi 500 dolarów. Aby ubiegać się o zwrot niezbędne będzie uzyskanie od pracodawcy dokumentu W2 bądź odcinków wypłat, czyli tak zwanych payczeków.
Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku osób które wróciły z Norwegii ponieważ każdy pracownik pracujący legalnie w tym kraju ma obowiązek rozliczenia się z tamtejszym Urzędem Skarbowym. Jeśli nie podejmiemy takich działań norweski urząd zrobi to za nas i może okazać się, że będzie potrzebna dopłata. Aby zmniejszyć swoje zobowiązania bądź odzyskać nadpłacony podatek oraz ze względu na bardziej skomplikowaną procedurę niż w przypadku innych krajów najlepiej skontaktować się z firmą zajmującą się tego typu działalnością. Najczęściej wybieraną przez klientów firmą świadczącą usługę zwrotu podatku z Norwegii jest Euro-Tax.pl.

Ponieważ przepisy podatkowe są skomplikowane i odmienne w każdym kraju,   niewielu jest w stanie poradzić sobie z wypełnieniem formularzy niezbędnych do rozliczenia z zagranicznym fiskusem, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zajmują się zawodowo pomocą z zakresu zwrotu podatku za pracę za granicą. Największe doświadczenie na polskim rynku ma firma Euro-Tax.pl, która do tej pory odzyskała podatek dla 50 tysięcy Polaków.

KRAJ

Wielka Brytania

Irlandia

Holandia

Niemcy

USA

Okres rozliczenia

5 lat wstecz

4 lata wstecz

5 lat wstecz

3 lata wstecz

4 lata wstecz

Niezbędne dokumenty

P45 lub P60 bądź payslipy

P45 lub P60 bądź payslipy

Jaaropgaaf lub Jaaropgave bądź salaris

Lohnsteuerkarte lub  Lohnsteuer-bescheinigung

W2 lub payczek

Procedura zwrotu

4-6 miesięcy

4-9 miesięcy

6-12 miesięcy

3-6 miesięcy

3-6 miesięcy

Średni zwrot

500 GBP

800 EUR

700 EUR

700 EUR

500 USD

Dlaczego warto rozliczyć się z Euro-Tax.pl?


Zwrot w 4 miesiące!
Zero opłat wstępnych!
Uzyskiwanie dokumentów od pracodawcy!
 1. Euro-Tax.pl to największa w Polsce firma, świadcząca usługi w zakresie zwrotu podatku za pracę za granicą.
 2. Jest spółką notowaną na giełdzie New Connect.
 3. Posiada jako jedyna w Polsce autoryzację zagranicznych urzędów skarbowych oraz zezwolenie Ministra Finansów.
 4. Do tej pory firma zwróciła ponad 125 mln złotych dla ponad 50 tysięcy Polaków.

 

Słownik:

Pojęcia związane z odzyskaniem podatku za pracę za granicą:
P45 - karta podatkowa w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, przedstawia uzyskane dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku i otrzymywana jest od pracodawcy w chwili rozwiązania umowy o pracę.
P60 - karta podatkowa w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, otrzymywana na zakończenie roku podatkowego, jest wykazem naszych dochodów oraz zapłaconego podatku w skali całego roku podatkowego.
Payslipy - odcinki płacowe otrzymywane przez pracowników w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zawierają rozliczenie wypłaty i otrzymywane są każdorozowo przy wypłacie pensji.
Jaaropgaaf (lub jaaropgaave) - holenderska karta podatkowa, wydawana jest przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, który w Holandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zawiera wysokość zarobków oraz sumę zapłaconych podatków.
BSN (Burgerservicenummer) - (kiedyś Sofi Nummer) odpowiednik polskiego NIPu, jest nadawany przez holenderski Urząd Skarbowy.
Salaris - odcinek płacowy w Holandii, zawiera rozliczenie wypłaty i otrzymywany jest z cotygodniową pensją.
Lohnsteuerkarte - niemiecka karta podatkowa, która poświadcza całkowite zarobki oraz zapłacone podatki w ciągu całego roku podatkowego. Wystawiana jest przez pracodawcę.
Lohnsteuerbescheinigung - niemieckie zaświadczenie podatkowe, zawiera zarobki uzyskane tylko u jednego pracodawcy, w przypadku istnienia kilku stosunków pracy w ciągu roku powinny istnieć osobne zaświadczenia dla każdego z nich.
W-2 - obowiązująca w Stanach Zjednoczonych karta podatkowa, jest odpowiednikiem polskiego PIT-11 i zawiera informacje o uzyskanych dochodach oraz zapłaconych podatkach u konkretnego pracodawcy w roku, za który została wystawiona.
Payczek - dokument otrzymywany od pracodawcy w USA wraz z każdym czekiem, zawiera podstawowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia oraz potrąconych podatków.
Skattekort - norweska karta podatkowa, zawiera informacje o wysokości zarobków oraz potrąceń podatkowych w danym roku podatkowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU:

Dlaczego Polacy nie odzyskują zwrotu podatku za pracę za granicą?
Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak świadomości Polaków o możliwości odzyskania nadpłaconego podatku. Wielu z naszych rodaków obawia się podwójnego opodatkowania i związanych z nim problemów w Urzędzie Skarbowym. Polska ratyfikowała jednak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad osiemdziesięcioma krajami na całym świecie. W przypadku pracy w krajach Unii Europejskiej zwrot podatku nie będzie brany pod uwagę przez polski Urząd Skarbowy jako dochód a więc nie trzeba ujawniać go podczas rozliczenia z fiskusem. Do pozostałych przyczyn można zaliczyć niewystarczającą znajomość języka obcego, brak odpowiednich dokumentów bądź obawę przed skomplikowanymi procedurami. Najlepszym sposobem na przezwyciężenie tych barier będzie skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy. Największą tego typu firmą w Polsce jest Euro-Tax.pl, która zajmuje się odzyskiwaniem zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Norwegii oraz USA.

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot podatku?
O zwrot podatku można ubiegać się przez cały rok. Procedura odzyskania zwrotu trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. W przypadku, gdy nie zgromadzimy wszystkich niezbędnych dokumentów czas oczekiwania na zwrot może się nieznacznie przedłużyć.  Zwrot podatku można uzyskać nawet za 5 lat wstecz. Wartym podkreślenia jest fakt, że w roku 2010 jest ostatnia szansa na uzyskanie zwrotu podatku za pracę w Wielkiej Brytanii w latach 2006 i 2007.

Jakie wymogi formalne muszę spełnić?
Najważniejszą kwestią jest uzyskania od pracodawcy po ukończeniu pracy niezbędnych dokumentów, które umożliwią odzyskanie nadpłaconego podatku. W przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii potrzebne będą karta podatkowa P60 lub P45 bądź payslipy. Ubiegając się o zwrot podatku z Holandii niezbędne będzie uzyskanie karty podatkowej - Jaaropgaaf lub Jaaropgave bądź salaris. W celu uzyskania zwrotu podatku z Niemiec wymagana jest karta podatkowa - Lohnsteuerkarte lub zaświadczenie podatkowe - Lohnsteuerbescheinigung.

Jak się za to zabrać?
O zwrot podatku można ubiegać się samodzielnie natomiast procedura związana z odzyskaniem zwrotu jest niejednokrotnie skomplikowana a przede wszystkim niezwykle czasochłonna.
Jeśli nie posiadamy odpowiednich dokumentów bądź nie wiemy jak wypełnić niezbędne formularze warto zwrócić się do profesjonalnej firmy, która zajmie się wszystkim w naszym imieniu.

Czy można odzyskać cały zapłacony podatek?
W przypadku, gdy nasz dochód nie przekroczy ustalonej na dany rok podatkowy kwoty wolnej od podatku to wówczas otrzymamy zwrot całej zapłaconej sumy. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku wynosi obecnie 6 475 funtów. Od roku 2011/2012 zostanie podniesiona o tysiąc funtów a więc wyniesie 7 475 funtów. W przypadku, gdy zarobimy więcej niż wyznaczona kwota należy nam się zwrot części nadpłaconego podatku. Wysokość zwrotu możemy wyliczyć na podstawie dostępnych w Internecie kalkulatorów. Dla porównania kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 3 091 złotych. W pozostałych krajach kształtuje się następująco:

 • Irlandia: 17 600 Euro
 • Niemcy: 7 664 Euro
 • Holandia: 7 150 Euro

Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku jeszcze w trakcie trwania roku podatkowego?
Ubiegać się o zwrot podatku można przez cały rok. Cała procedura uzyskania zwrotu trwa średnio od 4 do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnych dokumentów. Procedura ta może się nieznacznie przedłużyć w przypadku, gdy nasze dokumenty są niekompletne bądź błędnie wypełnione.

Czy mogę się ubiegać o zwrot podatku tylko od jednego pracodawcy bądź tylko z jednego roku podatkowego?
Ubiegając się o zwrot podatku należy udokumentować cały zarobiony dochód w danym kraju bez względu na ilość pracodawców, okres pracy oraz wymiar godzin, w jakim pracowaliśmy.

Jakie dokumenty potrzebne są do odzyskania zwrotu podatku z Holandii?
Podstawą do rozpoczęcia procedury rozliczenia podatku holenderskiego jest oryginał lub kopia holenderskiej karty podatkowej tzw. Jaaropgaaf.. Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych podatków. Dokumenty te stanowią podstawę do zwrotu oraz oficjalne potwierdzenie zapłaconych podatków. Istnieje również możliwość uzyskania zwrotu podatku na podstawie salaris'u czyli potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia.

Co zrobić w przypadku braku karty podatkowej?
Brak karty podatkowej nie oznacza braku możliwości uzyskania zwrotu. Istnieje możliwość skontaktowania się z pracodawcą i uzyskania duplikatu dokumentów. Najlepiej jednak już podczas pracy w Holandii poinformować pracodawcę o potrzebie uzyskania po jej zakończeniu karty podatkowej. Zlecając odzyskanie zwrotu podatku wyspecjalizowanej firmie zajmie się ona bezpłatnie procedurą uzyskania niezbędnych dokumentów od pracodawcy.

Kiedy mogę starać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii?
O zwrot podatku z Wielkiej Brytanii można się ubiegać do 5 lat wstecz, pod koniec każdego roku podatkowego (5 kwietnia) lub po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie się kolejnej pracy. Ponieważ większość osób nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych, nie ma kar za składanie ich z opóźnieniem. 

Czy po złożeniu podania o zwrot podatku dochodowego w czasie trwania roku podatkowego trzeba czekać aż do końca tegoż roku podatkowego, by otrzymać należny zwrot?
Nie. Podania można składać przez cały rok. Cała procedura trwa zazwyczaj ok. 4-6 miesięcy od dnia, w którym kompletne dokumenty zostały dostarczone do specjalistycznej firmy. W niektórych przypadkach odzyskiwanie pieniędzy może trwać dłużej, szczególnie jeśli osoba ubiegająca się o zwrot nie posiada stałego numeru ubezpieczenia (National Insurance Number), karty podatkowej P45, P60 lub jeśli podane w formularzach dane albo dokumenty są niepełne lub błędne.
                                                                                               
Czy mogę odzyskać składki płacone na National Insurance?
Nie w formie zwrotu gotówki. Możesz przenieść część zapłaconych składek do wybranego funduszu emerytalnego w Wielkiej Brytanii. Staną się one wypłacalne dopiero po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego.

Pracuję na podstawie karty CIS 25 w budownictwie. Czy mogę starać się o zwrot podatku?
Jak najbardziej. Pracując na podstawie karty CIS 25 płacisz bardzo wysoki podatek (18%) i nie posiadasz prawa do korzystania z ulg podatkowych. Możesz również ubiegać się o zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą, na przykład za prowadzenie księgowości, przejazdy do pracy, telefon, narzędzia, ubranie robocze, itd

Jakie dokumenty potrzebne są do odzyskania zwrotu podatku z Niemiec?
Wymaganym dokumentem jest niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) albo zastępcze zaświadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung). Zarówno jeden jak i drugi dokument wydaje pracownikowi pracodawca.. Ponadto konieczne jest wypełnienie niemieckich formularzy podatkowych. Przydatne są również kopie paszportu, zameldowania w Niemczech, pozwoleń na pracę, zaświadczenie o stanie rodzinnym oraz niekiedy inne dokumenty służące do uwiarygodnienia okresu pobytu w RFN, przebiegu zatrudnienia i należnych ulgach podatkowych.

Kiedy mogę starać się o zwrot podatku z Irlandii?
O zwrot podatku z Irlandii można ubiegać się do 4 lat wstecz, dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W uzasadnionych sytuacjach o zwrot można się również starać w trakcie trwania roku podatkowego. Taką uzasadnioną sytuacją będzie wyjazd za granicę, ale tylko wówczas, jeśli nie planuje się powrotu do Irlandii, aż do zakończenia danego roku podatkowego.

Jakie dokumenty potrzebne są do odzyskania zwrotu podatku z Irlandii?
Dokument P45 - jest to dokument, który otrzymuje się za każdym razem po zakończeniu pracy w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego. Wystawia go pracodawca.
Dokument P60 - jest to dokument, który otrzymuje się na koniec roku podatkowego (31 grudnia). Wystawia go pracodawca.
Rachunki - za imienne rachunki za wynajem lokalu również można otrzymać zwrot wydatków.
Jeśli nie posiadasz powyższych dokumentów pomoce w ich uzyskaniu mogą okazać się payslip'y czyli cotygodniowe potwierdzenia wypłaty. Zlecając odzyskanie zwrotu podatku wyspecjalizowanej firmie zajmie się ona bezpłatnie procedurą uzyskania tych dokumentów od pracodawcy.
Pamięta więc, że to w Twoim interesie jest przypomnienie pracodawcy o wystawieniu dokumentów.

Czy mogę odzyskać PRSI?
Istnieje możliwość odzyskania także ubezpieczenie PRSI, czyli (skr. Pay-Related Social Insurance, pol. Ubezpieczenie Społeczne). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla osób pracujących w Irlandii. Nie można uzyskać całości zapłaconego PRSI w formie pieniężnej, ale można się starać o zwrot jego nadpłaty. W tym celu należy złożyć stosowne wnioski w swoim irlandzkim urzędzie podatkowym. O zwrot nadpłaty PRSI można się strać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego.

Kogo dotyczy oraz komu przysługuje rozliczenie rozłąkowego?
Rozliczenie dotyczy partnerów fiskalnych, z których jedna osoba pracuje na terenie Holandii natomiast druga przebywa w Polsce. Rozłąkowe zgłaszane jest do urzędu holenderskiego jedynie w przypadku, gdy dochody osoby pracującej w Holandii przekroczyły 7500 euro.
Ulgi na dzieci przyznawane są temu z rodziców, który w danym roku podatkowym zarobił mniej, jednak pod warunkiem, że oboje z rodziców nie zarobili mniej niż 4621 euro (dochody z Polski przeliczane są po średnim rocznym kursie euro za dany rok podatkowy).

Jakie są korzyści z rozliczenia rozłąkowego oraz jakie należy posiadać dokumenty?
Korzyścią osiąganą dzięki tego typu rozliczeniu podatkowemu, jest zwiększenie zwrotu podatkowego poprzez przyznanie małżonkowi (P.F.) o niższych dochodach części podatku zapłaconego przez małżonka (P.F.) o wyższych dochodach, przy jednoczesnym zachowaniu praw do uzyskania innych  ulg podatkowych, jak np. ulga z tytułu posiadania dzieci.
W celu dokonania rozliczenia rozłąkowego potrzebna będą:

 • Unijny Akt Małżeństwa / Oświadczenie Zgody na wspólne rozliczenie przez obie strony - w przypadku gdy partnerem fiskalnym nie jest małżonek
 • Tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na Holenderski/Angielski/Niemiecki potwierdzenie wspólnego meldunku (pobranego z gminy) - wymagane także dla partnerów fiskalnych nie będących małżeństwem,
 • dwustronna kopia dowodu osobistego obojga partnerów fiskalnych,
 • numery SOFI/BSN obojga partnerów fiskalnych,
 • PIT potwierdzający dochody osoby przebywającej na terenie Polski,
 • jarograaf/salaris potwierdzający dochody osoby pracującej na terenie Holandii,

W przypadku, gdy osoba przebywająca na terenie Polski nie posiada numeru SOFI/BSN:

 • podpisane oświadczenie z prośbą o wystawienie tego numeru - do pobrania,
 • kolorowa kopia dowodu osobistego (dwustronna) osoby, która ubiega się o ten numer.

Oceń artykuł
(głosów: 3, suma ocen: 15)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (1)
Multi-TaxMulti-Tax

Czy wiesz, że??Ponad połowa wszystkich Polaków pracujących za granicą (ok.

2mln osob) nie jest świadoma że może odzyskać swoje pieniądze ? zwrot

podatku!


Zapoznaj się z naszą naszą ofertą bądź skonsultuj z naszym Partnerem.

Multi-tax wraz z grupa profesjonalnych doradców zajmuję się pomocą w odzyskiwaniu podatku za pracę za granicą.

Dla naszych klientów odzyskujemy nadpłacony podatek dochodowy

z Wielkiej Brytanii do 4 lat wstecz. Cała procedura trwa od 3-6

miesięcy,a średni zwrot podatku wynosi ponad 500 funtów.


Zaliczki na podatek są odprowadzane przez pracodawcę z każdą wypłatą

wynagrodzenia dla pracownika. Ponieważ zarobki do 7,5 tys. GBP są wolne

od opodatkowania, to wszystkie odprowadzone zaliczki do tej kwoty można

odzyskać. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu

skarbowego w Wielkiej Brytanii. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa

od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.

Dla przygotowania i złożenia wniosku o zwrot podatku potrzebne jest posiadanie informacji:

 • o zatrudnieniu


 • dokumentów od pracodawcy ? karty podatkowe P45 (karta podatkowa na

  zakończenie pracy ) lub P60 (karta podatkowa na zakończenie roku

  podatkowego). Jeśli nie posiadamy P45 lub P60 to potrzebujemy dwa

  ostatnie odcinki z wypłat (payslip).
Pamiętaj!Brak dokumentów od pracodawcy nie oznacza braku możliwości

ubiegania się o zwrot ? nasza firma zajmuje się odzyskiwaniem dokumentów

od pracodawców!!!!

W tym przypadku jednak może się wydłużyć procedura zwrotu podatku.


Już dziś odzyskaj podatek=>klik

 • 2011-07-06 17:14:14
 • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
spam
Poparcie: 0
Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn