Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Prawo jednak po prawej stronie

2009-10-23 13:06:42

To jeszcze nie ostateczne zwycięstwo, ale poważny krok do przodu

Komisja Europejska wzywa Polskę do usunięcia uchybień w procedurze rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie. Bruksela stwierdza jednoznacznie – polskie władze łamią unijne przepisy!

Reakcja Komisji Europejskiej na unikanie przez polskie władze obowiązku dostosowania prawa krajowego do przepisów europejskich w tej sprawie to efekt skargi, jaką złożył ściśle współpracujący z redakcją "Gońca Polskiego" Grzegorz Dorobek, mieszkaniec Kielc, który spotkał się z odmową rejestracji angielskiej wersji opla vectry w swoim starostwie. Po wyczerpaniu prawnej drogi w Polsce kielczanin poprosił o pomoc instytucje europejskie. Stanowisko KE jest jasne – Polska musi dostosować się do unijnego prawa. Najcięższy zarzut to łamanie postanowień o swobodnym przepływie towarów na wspólnym rynku UE.

 

Dwa miesiące na odpowiedź


W liście do prawników Grzegorza Dorobka urzędnik z Brukseli pisze: "Komisja Europejska uważa, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy 70/311/EWG dotyczącej homologacji typu układów kierowniczych, dyrektywy ramowej 2007/46/WE dotyczącej homologacji typu WE pojazdów silnikowych oraz art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wymagając przełożenia koła kierownicy na lewą stronę pojazdu przed udzieleniem zezwolenia na rejestrację nowych pojazdów z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie oraz pojazdów wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Rząd Polski został poproszony o przesłanie Komisji wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wezwania do usunięcia uchybienia. Jeśli okaże się to konieczne, Komisja podejmie kolejne kroki w sprawie (...)".

– Nie spodziewałem się innej decyzji, bo wiedziałem, że prawo europejskie stoi po mojej stronie – mówi Grzegorz Dorobek. – Polskie władze mogą protestować, ale prawda jest taka, że łamią unijne przepisy odmawiając rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie. I muszą to swoje stanowisko zmienić, co wprost nakazuje Komisja Europejska.

Polska przed Trybunałem?


Wezwanie Brukseli nie spowoduje jednak automatycznego dostosowania polskich przepisów do prawa UE.

– To pismo to informacja o wszczęciu procedury w trybie art. 226 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej – precyzuje Adam Łazowski, wykładowca na University of Westminster, ekspert prawa europejskiego. – Rodzi na Polsce obowiązek odpowiedzi we wskazanym w piśmie terminie. Jeśli Polska nie zastosuje się do wskazówek Komisji przekazanych w tzw. umotywowanej opinii (ostatni etap administracyjnej części procedury), to Komisja, jeśli uzna to za zasadne, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero wyrok ETS uznający Polskę za winną naruszenia jest wiążący i nakłada obowiązek zmiany prawa krajowego, tudzież krajowej praktyki stanowiącej naruszenie. Jeśli dane państwo członkowskie nadal narusza prawo wspólnotowe, wówczas Komisja może ponownie wnieść skargę (tym razem w trybie art. 228 TWE), a ETS może (nie musi) nałożyć karę finansową.

W resorcie nie mają pisma


Polskie Ministerstwo Infrastruktury nie wypracowało jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie wezwania Komisji Europejskiej, bo do resortu nie dotarło jeszcze cytowane powyżej pismo z Brukseli.

– Na dzień dzisiejszy mogę jedynie powiedzieć, że Polska nadal stoi na stanowisku, iż rejestracja takich aut jest w naszym kraju niemożliwa ze względu na zagadnienia bezpieczeństwa drogowego – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu. – Dodam, że w każdej sprawie wytoczonej ministerstwu przez osoby czujące się poszkodowane przez obowiązujące przepisy w tej sprawie, stanowisko polskiego rządu zostało poparte przez wszystkie instancje sądowe.

Adam Skorupiński

Artykuł pochodzi z:
Oceń artykuł
(głosów: 7, suma ocen: 31)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn