english versionenglish version
Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Wielkanocne Spotkanie Polonii w Royston

2009-04-11 14:34:40

11go Kwietnia w Royston miało miejsce polonijne spotkanie Wielkanocne wraz z księdzem Piotrem Kisielem.Wielkanoc

Wielkanocne spotkanie miało miejsce w Royston, oczywiście frekwencja była jak zwykle duża. Na spotkaniu pojawiły się całe rodziny, tradycja jak widać nie zanika nawet po wyjeździe z Polski. Poświęcenie pokarmów odprawił znany Nam z Parafii w Cambridge - ksiądz Piotr Kisiel. Oczekujemy serdecznie na następne spotkania podczas których zawiązywać się będą znajomości oraz wymiany poglądów jak dziś. Pozdrawiamy wszystkich uczestników oraz życzymy wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Dodatkowo redakcja www.cambridge.infolinia.org oraz www.musicaroundus.pl z głęboką chęcią zainteresowana jest promowaniem polskiej kultury w Cambridge/Royston-Cambs+Herts. Jeśli wiecie o wydarzeniu muzycznym, kulturalnym lub spotkaniu Polonijnym powiadomcie Nas, będziemy tam w celu przeprowadzenia reportażu, który opublikujemy na Naszych witrynach.

Prosimy o kontatkt pod adresami :

[email protected]

[email protected]

 

 


 

Jednocząc Polaków pragniemy przedstawić :

KOMUNIKAT

Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cambridge

Proboszcz: ks. Piotr Kisiel
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS
tel.: 01223 368539
tel.kom.: 07833 918113
 [email protected]

www.polonia-cambridge.org

 

Nr 04/09 Charity Reg. No 1119423 Kwiecień 2009


                    W kwietniowym komunikacie parafialnym można znaleźć informacje dotyczące wydarzeń w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,
terminów Mszy Św. w języku polskim w Cambridge, Brandon oraz Huntingdon a takze informacje z życia społeczności polskiej w Cambridge i okolicy, informacje dotyczące polskiej szkoły, kursów językowych, jak również innych bieżących wydarzeń z życia polskiej parafii.

29.03 – V Niedziela Wielkiego Postu
9:00 (Brandon) – Prośba o łaski dla całej rodziny Szymczaków. Int. rodziny.
12:15 (OLEM) – Za śp. Czesława Burkiewicza w 6. r. śm.
16:30 (Huntingdon) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Za śp. Marcina Bysko i za jego rodzinę – prośba o pogodzenie się z wolą Bożą.
30.03 (Pn) 19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
31.03 (Wt) 10:00 (Kaplica) – Int. wolna.
01.04 (Śr) 19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
02.04 (Cz) 10:00 (Kaplica) – Int. wolna.
14:00 (Kaplica) 03.04 (Pt) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Droga Krzyżowa
05.04 – VI Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa
9:00 (Brandon) – Prośba o zdrowie i bł. Boże dla mamy Krystyny z ok. 80. r. ur. Int. Mikołaja i Danuty.
12:15 (OLEM) – Za śp. Teresę Rink.
16:30 (Huntingdon) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
06.04 (Pn) 19:30 (Kaplica) – Podziękowanie za łaski oraz prośba o dalsze łaski i bł. Boże z ok. 90. r. ur. Int. żony, dzieci i wnuków.
07.04 (Wt) 10:00 (Kaplica) – Int. wolna.
08.04 (Śr) 19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
09.04 (Cz) 18:00 (Kaplica) – Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
10.04 (Pt) 18:00 (Kaplica) – Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej
11.04 (So) 18:00 (Kaplica) – Wigilia Paschalna Liturgia Wielkiej Soboty
12.04 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
9:00 (Brandon) – Prośba o szczęśliwe rozwiązanie.
12:15 (OLEM) – Prośba o spokój duszy Aliny Łusiewicz.
16:30 (Huntingdon) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
13.04 – Wielki Poniedziałek
9:00 (Brandon) – Podziękowanie za łaski oraz prośba o bł. Boże dla Katarzyny i Józefa z ok. 13. r. ślubu.
11:00 (OLEM) – O powrót Oleńki do Boga, rodziny i Kościoła.
13:00 (Huntington) – Int. wolna.
15:00 (Kaplica) – Int. wolna.

W dniach 14.04-16.04 Mszy Świętych w języku polskim nie będzie.


17.04 (Pt) 15:00 (Kaplica) – W intencji Andrzeja Goleckiego – prośba o bł. Boże w 70. r. ur. Int. syna i rodziny.
19.04 – II Niedziela Wielkanocna
9:00 (Brandon) – Za śp. Hannę Skonieczną w 1. r. ur. Int. rodziców.
12:15 (OLEM) – Za śp. Stanisława i Anielę Knapik oraz Władysława i Stanisławę Stereckich.
16:30 (Huntington) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Za śp. Edmunda Brylewskiego. Int. dzieci i rodziny.
20.04 (Pn) 19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
21.04 (Wt) 10:00 (Kaplica) – Int. wolna.
22.04 (Śr) 19:30 (Kaplica) – Int. wolna.
23.04 (Cz) 10:00 (Kaplica) – Podziękowanie za łaski oraz prośba o bł. Boże dla Mariusza z ok. 35 r. ur. Int. rodziny.
24.04 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Int. wolna.
26.04 – III Niedziela Wielkanocna
9:00 (Brandon) – Za śp. Bolesława Świerdzewskiego. Int. żony i rodziny.
12:15 (OLEM) – Za śp. Stefana Grabowskiego i Władysława śmija. Int. rodziny.
16:30 (Huntington) – Int. wolna.
19:30 (Kaplica) – Int. wolna.


Następny komunikat ukaże się 26. kwietnia


MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM (29.03.2009 – 26.04.2009)
KOMUNIKAT


Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cambridge
pw. NMP Królowej Polski
Proboszcz: ks. Piotr Kisiel
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS
tel.: 01223 368539
tel.kom.: 07833 918113
email: [email protected]
web: www.polonia-cambridge.org


Najważniejsze wydarzenia w Naszej
Wspólnocie w najbliższym czasie
Wielki Tydzień. NaboŜeństwa Triduum Sacrum odbędą się
w Domu „Polonia” według porządku podanego na pierwszej
stronie komunikatu.
Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota:


Brandon ....................................... 9:00
Melbourne.................................. 10:15
Royston* .................................... 11:00
Cambridge (OLEM).................... 12:15
Huntington.................................. 13:15
Cambridge (Kaplica) .................. 15:00
Cambridge (Kaplica) .................. 16:00
* Poświęcenie pokarmów w Royston odbędzie się w Coombs


Community Centre, Burns Rd, SG8 5PT.
Świąteczne Jajko w Domu „Polonia” – niedziela 26.04,
godzina 14:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian.


Odwiedziny chorych
Odwiedziny chorych odbędą się w piątek 03.04.
Sakrament Pokuty
Z Sakramentu Pokuty można skorzystać:
-w Kościele OLEM po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 12:15.
-w Kaplicy Domu „Polonia” każdego dnia pół godziny
przed Mszą Świętą.
-w razie potrzeby w innym czasie po wcześniejszym
uzgodnieniu.


Pierwsze Piątki


W pierwszy piątek kwietnia okazja do spowiedzi będzie pół godziny przed Mszą Świętą, która będzie wyjątkowo o godzinie
14:00. W ten pierwszy piątek, równieŜ wyjątkowo, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 19:30 (a jedynie nabożeństwo Drogi Krzyżowej). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
Ostatnie naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w tym roku będzie w Domu „Polonia” w piątek 03.04 o godzinie 19:30.


Rekolekcje Wielkopostne


Składam podziękowanie wszystkim Parafianom za udział w Rekolekcjach Wielkopostnych. Dziękuję też za życzliwe posłuchanie apelu by przyjąć Sakrament Pokuty w piątek, gdy w posłudze pomagali kapłani z sąsiednich Parafii i ks. Rekolekcjonista.


Sakrament Małżeństwa


Sakrament Małżeństwa można zawrzeć zarówno w Anglii jak i w Polsce po uprzednim spisaniu Protokołu Przedmałżeńskiego. Niezależnie od miejsca ślubu Protokół można spisać w Naszej Polskiej Parafii. Wtedy, gdy będzie zawierany Sakrament Małżeństwa w innej Parafii (również w Polsce) należy oddzielnie ustalić termin ślubu tam gdzie ma on mieć miejsce. W przypadku gdy Sakrament Małżeństwa ma być zawierany w Polsce należy przygotować dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które należy przedstawić w parafii gdzie będzie uroczystość ślubna (ślub zawierany w Kościele ma skutki cywilnoprawne
– tzw. Małżeństwo Konkordatowe).


Do spisania Protokołu wymagane są następujące dokumenty:
- Paszport lub Dowód Osobisty,
- Metryka Chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu,
- Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (zwykle ta adnotacja jest w Metryce Chrztu),
- JeŜeli ślub ma odbyć się w innej Parafii – dokładny adres tej Parafii.
Oprócz spisania Protokołu narzeczeni muszą odbyć jeszcze Nauki Przedmałżeńskie. Nauki można również odbyć w tutejszej Parafii.
Należy zgłaszać się do ks. Proboszcza, co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu i wtedy indywidualnie ustalone zostaną wszystkie szczegóły.


Msze Święte w języku polskim w Cambridge i okolicach


Msze Święte w języku polskim celebrowane są według porządkupodanego na pierwszej stronie.


W niedziele Msze Święte odprawiane są w czterech miejscach:
- Brandon, Weeting Road – St. Thomas of Canterbury Church – g. 9:00,
- Cambridge, Hills Road – Our Lady and English Martyrs Church (OLEM) – g.12:15,
- Huntingdon, 82 Hartford Road – St. Michael Archangel Church – g. 16:30,
- Cambridge, 231 Chesterton Road – Kaplica w Domu „Polonia”
– g. 19:30.


W dni powszednie oraz w święta i uroczystości wypadające w tygodniu Msze Święte w języku polskim celebrowane są zwykle w Kaplicy w Domu „Polonia”.
Godziny niedzielnych Mszy Świętych odprawianych w języku angielskim moŜna znaleźć na stronie
www.olem.freeuk.com/sundays.htm.


Kancelaria parafialna


Kancelaria jest czynna w tygodniu na pół godziny przed Mszą Świętą. Adres Kancelarii podany jest w nagłówku Komunikatu.


Godziny otwarcia kancelarii:


Pn,Śr:...................... 19:00 – 19:30
Wt,Cz:..................... 09:30 – 10:00
Pt ........................... 14:30 – 15:00


W każdej chwili można się skontaktować z kapłanem dzwoniąc na numer telefonu komórkowego podanego na pierwszej stronie komunikatu.


Składki Parafialne i Gift Aid


Dary w tej formie przyjmuje pani Dorota Głowacka, 14 Roman Hill, Barton, Cambridge CB3 7AX. Składka roczna opiewa na kwotę:


Emeryci...................£40 (nieobowiązkowe)
Pracujący................£52


Czeki prosimy wystawiać na P C M Cambridge Parish i przesyłać na adres Pani Doroty.
Dziękuję za Waszą dotychczasową ofiarność i wszelką pomoc materialną. Dziękujemy serdecznie Parafianom za troskę o naszą kaplice, za podarowane kwiaty i dary pienięŜne na kwiaty. Bóg zapłać.

POLSKA SZKOŁA W CAMBRIDGE

Szkoła prowadzi zajęcia z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski jak również lekcje Religii (dla chętnych). Szkoła przygotowuje do egzaminów GCSC, As i A-level, które są ważnym elementem przy składaniu podania na studia. Zajęcia prowadzone są przez kadrę z wykształceniem pedagogiczno - filologicznym. Uczęszczanie do polskiej szkoły pozwala dzieciom na rozwijanie
i udoskonalanie znajomości języka, oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami pochodzącymi z polskich rodzin. Przyjmujemy dzieci od lat 6. W zaleŜności od stopnia znajomości liter i poziomu rozwoju ogólnego dziecka, pod uwagę brane będą takŜe 5-latki.


Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10:00 – 13:00


Uwaga:
- Ze względu na przerwę świąteczną w dniach 11.04 oraz 18.04 zajęć nie będzie.Szczegółowe informacje moŜna uzyskać u Kierownika Szkoły: Anna-Maria Norman


tel.: 01223 358219
email: [email protected]


Lekcje Religii


Zajęcia odbywają się w dwóch grupach w co drugą sobotę
w Kaplicy w Domu „Polonia”:


- 12:00 - 12:30 – Dzieci starsze,
- 12:30 - 13:00 – Dzieci młodsze,
- 13:00 - 13:30 – Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.


W kwietniu katecheza odbędzie się w sobotę 25.04. W kwietniu i maju katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej będą dodatkowo w następujących terminach:


27.04 (Poniedziałek).............................. 19:30
02.05 (Sobota)....................................... 13:00
09.05 (Sobota)....................................... 13:00
11.05 (Poniedziałek).............................. 19:30
Pierwsza Spowiedź 15.05 (Piątek) ...... 19:00


Zajęcia pomocnicze z języka angielskiego Zajęcia pomocnicze z języka angielskiego dla dzieci polskich
uczęszczających do szkół angielskich odbywają się w Domu „Polonia”. Szczegółowych informacji udziela

p. Agata
(tel.: 0 7902 431837).


Zajęcia odbywają się:


- Pn. 16:15 - 18:15 – 6-cio latki i dzieci w wieku 11 – 14 lat.
- Pt. 16:30 - 18:30 – dzieci w wieku 7-8 lat oraz 9-10 lat.


MIŚ USZATEK – Wspólna zabawa dzieci i rodziców U Misia Uszatka nadal wiosna rozkwita kolorowo i wesoło:
- 04.04 – będziemy kolorować pisanki ze styropianu oraz koszyczki
- 11.04 – Wesołego Alleluja!
- 18.04 – udekorujemy wiatraczki
- 25.04 – powstaną obrazy przy pomocy dziecięcych paluszków oraz folii bąbelkowej; moŜna się będzie pobrudzić!
- 02.05 – zrobimy flagę Polski


Zapraszamy do „Polonii” w kaŜdą sobotę od 15:30 do 17:30. Justyna (0 7988 771124).


P.S. Na stronie internetowej www.promyczek.pl można słuchać za darmo radia z piosenkami dla dzieci!


Kiermasz Misia Uszatka


Po Mszy Świętej w Niedzielę Palmową na końcu kościoła w Cambridge odbędzie się kiermasz małych drożdżowych babeczek (w sam raz do Wielkanocnych koszyczków) oraz wielkanocnych ciasteczek. Smakołyki te zostaną przygotowane przez rodziców dzieci uczęszczających na Misia Uszatka. Całkowity
dochód przeznaczony będzie na potrzeby Misia Uszatka.


Zapraszamy!


Rodzicielskie Porady Misia Uszatka
Uwaga Rodzice: 25. kwietnia podczas zabaw Misia Uszatka, między 16:00 a 17:00, ponownie będziemy gościć panią Geraldin, która chętnie porozmawia z rodzicami na temat rozwoju i zdrowia naszych dzieci i całych rodzin. Wszelkie zapytania odnośnie tutejszego kalendarza szczepień czy specyficznych
problemów zdrowotnych są mile widziane. Dostępna będzie konsultacja w języku polskim i osobny pokój dla prywatności.


DOM „POLONIA”


- Następne zebranie Klubu Seniorów odbędzie się w Domu „Polonia” w niedzielę 29.03 (ostatnia niedziela miesiąca) o godzinie 14:30. Zapraszamy.
- W imieniu prowadzących serdecznie zapraszamy do Klubu Gawra, który działa w Domu „Polonia”. Klub otwarty jest od :

12:00 do 23:00 od wtorku do soboty, a w niedziele od 14:00 do
23.00. Tel.: 01223 365854


- Sklep z artykułami z Polski ma swoją siedzibę na Chesterton Road, ok. 200 m od domu „Polonia” w kierunku ronda. Sklep prowadzi również wysyłkę paczek do Polski za nieduże pieniądze.


- Biblioteka otwarta jest w każdą sobotę w godzinach 13.00 - 15.00. Zapraszamy wszystkich czytelników – dużych i małych. Oprócz książek z biblioteki można wypożyczyć również kasety video, audio oraz płyty DVD i CD. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Krystyną, tel.: 0 7962 682286.
- Gromada Zuchów i Skrzatów ,,Jaskółki”. Do Gromady mogą należeć dzieci w wieku 6 – 10 lat. Zbiórki odbywają się w soboty od 12:50 do 13:50. Zainteresowanych proszę
o kontakt z Drużynową Barbarą Sterecką, tel. 01223 841280.

 


Artykuł : Damian Wawrzyniak

 

[email protected]

[email protected]

Oceń artykuł
(głosów: 5, suma ocen: 21)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn