Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Projekt ustawy o zatrudnieniu – co się zmieni dla przedsiębiorstw

2009-01-08 09:42:33

Prawie wszystkim pracownikom w Zjednoczonym Królestwie przysługuje prawo do minimalnego poziomu zapłaty, który określa się mianem krajowej płacy minimalnej. W przypadku nieprzestrzegania ustawowego minimum Ustawa wprowadza nowe natychmiastowe i automatycznie zasądzane kary w wysokości 5000 GBP dla tych pracodawców, którym udowodniono, że swoim pracownikom płacą za mało. Najpoważniejsze sprawy będą rozstrzygane w sądzie wyższej instancji – czyli w Sądzie Koronnym (Crown Court) – który będzie mógł nakładać grzywny o nieograniczonej wysokości.

Ustawa wprowadza także sprawiedliwszą metodę naliczania zaległości, z datą wsteczną. Zaległości należy spłacać po obecnie obowiązujących stawkach krajowej płacy minimalnej, jeśli ta jest wyższa niż stawka obowiązująca w momencie powstania niedopłaty. Przyjęto takie rozwiązanie, aby pracownicy nie tracili na tym, że niedopłaty są uiszczanie w późniejszym terminie.

Od momentu wprowadzenia krajowej płacy minimalnej w kwietniu 1999 r. rząd zwrócił ponad 100 tys. pracownikom sumę przekraczającą 30 mln funtów za niezapłacone wynagrodzenia.
Ustawa o zatrudnieniu to dobra wiadomość dla tych firm, które przestrzegają prawa, a przecież stosowanie się do wszystkich regulacji oznacza, że będziemy mieć siłę roboczą, na której można polegać i która będzie skłonna dla nas pracować w dłuższym horyzoncie czasowym, przyczyniając się do wzrostu rentowności i do większego rozwoju.

Warto, aby wszyscy pracodawcy sprawdzili, czy stosują się do obowiązujących przepisów, zanim nowe, obostrzone regulacje wejdą w życie w kwietniu 2009 r. Pracodawcy mogą zadzwonić na infolinię o krajowej płacy minimalnej na nr tel. 0845 6000 678, gdzie można uzyskać porady w ponad 100 językach, a każda rozmowa jest poufna. Więcej informacji można także uzyskać na portalu internetowym www.businesslink.gov.uk/nmw. Jeśli to pracownicy pragną uzyskać więcej informacji, to także mogą skorzystać z infolinii lub odwiedzić stronę www.direct.gov.uk/nmw.

 

Uwagi końcowe:

  1. Stawki krajowej płacy minimalnej obowiązujące od 1 października 2008 r.:

    Pracownicy w wieku 22 lat i starsi – 5,73 GBP za godzinę
    Pracownicy w wieku 18-21 lat -         4,77 GBP za godzinę
    Pracownicy w wieku 16-17 lat -         3,53 GBP za godzinę

  2. Departament ds. działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i reformy regulacyjnej (Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) jest odpowiedzialny za politykę związaną z krajową płacą minimalną. Za egzekwowanie uregulowań związanych z krajową płacą minimalną jest operacyjnie odpowiedzialny Urząd Jej Królewskiej Mości ds. podatków i ceł (HM Revenue and Customs - HMRC). Numer poufnej infolinii o krajowej płacy minimalnej to 0845 6000 678. Numer w Irlandii Północnej - 0845 6500 207. Na tej infolinii można zgłosić skargi na temat niewypłacania minimalnej płacy oraz można tu również uzyskać porady i informację.
  3. Stawki krajowej płacy minimalnej są ustanawiane w odpowiedzi na rekomendacje niezależnej Komisji ds. Niskich Zarobków (Low Pay Commission - LPC), w skład której wchodzą pracodawcy, grupy pracownicze i eksperci akademiccy. Przed przedstawianiem swoich rekomendacji Komisja przeprowadza zakrojone na szeroką skalę konsultacje oraz zbiera dane.
  4. Departament ds. działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorstwom w Zjednoczonym Królestwie odnieść sukces w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Krzewi wzrost przedsiębiorczości i wspiera gospodarkę opartą na silnej przedsiębiorczości, kieruje wprowadzeniem lepszych uregulowań prawnych i popiera wolny i sprawiedliwy rynek. Jest udziałowcem w kilku przedsięwzięciach rządowych i działa na rzecz bezpiecznych i czystych dostaw energii, które są konkurencyjnie wycenione.

 

Oceń artykuł
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn
więcej