english versionenglish version
Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Like

2008-11-23 21:37:16

 

Jednym z pierwszym czasowników, który poznajemy ucząc się języka angielskiego, jest LIKE - lubić. W miarę poznawania języka okazuje się, że LIKE służy też do budowania porównań, występuje w wyrażeniach idiomatycznych oraz w wielu konstrukcjach gramatycznych- Nieraz obiło się nam o uszy ALIKE i LIKELY jak tu nie być zmieszanym?

Po pierwsze słowa LIKE używa się do konstruowania porównań:


► He was just like other men.
On był taki jak inni mężczyźni.


► She looks like her mother.
Wygląda jak własna matka.


► She looks nothing like (=not at all like) her mother.
Ona nie wygląda jak jej matka.


► Don't look at me like that.
Nie patrz na mnie w ten sposób (jak teraz).


► The cloth was like wool. Ten materiał był jak wełna.


Do tworzenia porównań używa się też wyrazu AS. Różnica polega na tym, że LIKE łączy się z rzeczownikiem i jego określeniem, a AS - ze zdaniem podrzędnym lub zaimkiem osobowym:


► Her hat was grey, as was her blouse.
Jej kapelusz był szary, tak jak jej bluzka.


►He was dressed as I was.
lub
► He was dressed as me.
Był ubrany jak ja.


►He doesn't play chess as well as she does.
On nie gra w szachy tak dobrze jak ona.


Słowo AS występuje też często w znaczeniu jako:


►As the captain I had access to the classifield files.
Jako kapitan miałem dostęp do tajnych danych.


Jeżeli w miejsce AS wstawimy LIKE zmienimy sens wypowiedzi:


►like the captain I had access to the classifield files.
Podobnie jak kapitan, miałem dostęp do tajnych danych.


W mowie potocznej powiemy:


► U sounded LIKE the music had stopped.
Zabrzmiało to tak, jakby muzyka ucichła.
To samo zdanie formalnie będzie brzmiało:
►It sounded AS IF the music had stopped.

 

ALIKE

Wyraz ALIKE odpowiada polskim przymiotnikom: podobny, przypominający kogoś/coś:


► Joanna and I are alike.
Joanna i ja jesteśmy do siebie podobni.


ALIKE może być także przysłówkiem, znaczącym podobnie lub tak samo:


►Joanna and I were dressed alike.
Joanna i ja byliśmy podobnie ubrani.


Przysłówek ALIKE może również znaczyć „też, także, tak samo, w tym samym stopniu". W tym znaczeniu ALIKE występuje w konstrukcji składniowej: rzeczownik - and - rzeczownik - alike.


►The employees and the contractors alike were upset by the bankruptcy of the shipyard.
Zarówno pracownicy, jak i kontrahenci byli zmartwieni bankructwem stoczni.


Jako ciekawostkę można zapamiętać, że rzeczownik LOOKALIKE (zapisywany także złącznikiem: LOOK-ALIKE) to ktoś podobny do kogoś, ktoś naśladujący kogoś, sobowtór:


►I met a Charlie Chaplin look-alike.
Spotkałem sobowtóra Charliego Chaplina.


W mowie potocznej często używa się konstrukcji LIKE SO, w znaczeniu in this way (w ten sposób):


►The candles are arranged like so (In this way).
Świeczki ustawliśmy w ten sposób.


LIKE występuje też w popularnej konstrukcji I WOULD LIKE TO (chciałbym):

► I would like to apologize for the delay.
Chciałbym przeprosić za spóźnienie.


►Would you like a drink?
Napijesz się czegoś?


► How can they afford it?
That's what I would like to know.
Jak mogą sobie na to pozwolić? To właśnie chciałbym wiedzieć.


► How would you like it if someone called you a liar?
Jakby ci się podobało, gdyby ktoś nazwał cię kłamcą?


► If you like, we could go out this evening.
Jeżeli chcesz, możemy wyjść dzisiaj wieczorem.


Najbardziej prozaiczne jest użycie LIKE w znaczeniu LUBIĆ:


►She's nice I like her.
Jest miła. Lubię ją.


ale


►The new girlfriend of his- what's she like?
Ta jego nowa dziewczyna-jaka ona jest?


►What's it like studying in Spain?
Jak to jest studiować w Hiszpanii?


►Which tie do you like best?
Jaki krawat podoba ci się najbardziej?


► How did you like Japan (=did you find it pleasant)?
Za co lubisz Japonię?


► I like my coffee strong.
Lubię mocną kawę.

 

LIKELY

Słowo LIKELY w języku angielskim oznacza prawdopodobny, prawdopodobnie, możliwy, możliwie:


► He is is likely to do it.
On prawdopodobnie to zrobi.


► It's more than likely that thieves don't know how much it is worth.
To więcej niż prawdopodobne, że złodzieje nie wiedzą ile to jest warte.


►We will MOST LIKELY see him later.
Najprawdopodobniej zobaczymy się z nim później.


►W mowie potocznej wystarczy jednak jak powiemy:
We will LIKELY see him later.

Opracowanie Dorota Zdrojewska - Cooltura

Oceń artykuł
(głosów: 2, suma ocen: 10)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn