Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Rozwód na odległość

2008-11-12 22:10:10

Od roku mieszkam w Londynie. Mój mąż nadal przebywa w Polsce. Nasze małżeństwo przestało istnieć. Jakie kroki mam podjąć. by się rozwieść?

Fakt. że przebywa Pani w Londynie, a mąż w Polsce nie ma szczególnego znaczenia dla jurysdykcji, bowiem oboje podlegacie Państwo prawu polskiemu. Pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego w Polsce, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W razie braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Pozew należy złożyć wraz z odpisem pozwu i załącznikami (odpis skrócony aktu małżeństkiego, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci do lat 18. zaświadczenie o wysokości zarobków).

Osoba składająca pozew może działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem w sprawie o rozwód może być adwokat lub radca prawny mający uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce, jak również rodzice, rodzeństwo lub zstępni (pełnoletnie dzieci) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, obowiązana jest wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) odbywa się na podstawie pełnomocnictwa oraz umowy zlecenia prowadzenia sprawy.

Wiele kancelarii prawnych prowadzi strony internetowe, na których można pobrać oba wzory dokumentów. Należy je wydrukować, uzupełnić dane. podpisać oraz odesłać listownie na adres kancelarii. Pobierana jest z reguły zaliczka do 50 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia. Ustanowienie pełnomocnika nie oznacza, że nie będzie wymagana obecność powoda/ powódki w sądzie. Co do zasady, osobę składającą pozew o rozwód czeka przynajmniej jedna wizyta w Polsce, ponieważ sąd powinien przeprowadzić dowód ze słuchania stron postępowania, aby ustalić czy zachodzą przesłanki pozytywne do wydania orzeczenia orzekającego ustanie małżeństwa.

 

Radca prawny
Maciej Kępiński

Artykuł pochodzi z:
Goniec Polski

Oceń artykuł
(głosów: 1, suma ocen: 5)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn