english versionenglish version
Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Paszport dla dziecka

2008-11-09 20:30:10

paszportWybierasz się do Wielkiej Brytanii, a spodziewasz się dziecka. Przeczytaj jak wyrobić paszport maleństwu w Zjednoczonym Królestwie

Żeby wyrobić dziecku urodzonemu w Wielkiej Brytanii polski paszport, najpierw trzeba uzyskać polski akt urodzenia wydany przez angielski Register Office w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Jak to zrobić?

PROCEDURA UMIEJSCOWIENIA

Należy przeprowadzić procedurę umiejscowienia. Umiejscowić brytyjski akt urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego można:

 • odwiedzając właściwy USC w Polsce; dokument należy najpierw przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce
 • wysyłając oryginał aktu urodzenia oraz tłumaczenie Pocztą do właściwego USC w Polsce. Wcześniej trzeba Potwierdzić zgodność przekładu na język polski u konsula- Jeżeli nie ma możliwości podpisania oświadczenia przed konsulem, można to zrobić przed notariuszem miejscowym (Notary Public) który poświadczy podpis zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego i opatrzy go swoją pieczęcią. Następnie tak sporządzony dokument powinien zostać poświadczony przez Foreign & commonwealth Office (Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG, tel.020 70081111)
 • za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce, któremu należy wysłać oryginał aktu urodzenia i pełnomocnictwo. Tłumaczenie aktu pełnomocnik może zlecić tłumaczowi w Polsce
 •  za pośrednictwem konsulatu, któremu należy dostarczyć wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, oryginał aktu urodzenia, tłumaczenie aktu.

 

 


Po zakończeniu procedury umiejscawiania konsulat doręczy ci polski odpis aktu urodzenia. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu wynosi 3 miesiące. Za przygotowanie dokumentów, umiejscowienie i dostarczenie ich konsulat pobiera opłaty:

poświadczenie tłumaczenia (za każdą stronę - do odbioru za ok. 4 dni) - 22 funty

 • poświadczenie podpisu - 22 funty
 •  przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania brytyjskiego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie -34 funty
 • doręczenie dokumentu przekazanego przez polski urząd na wniosek osoby przebywającej za granicą - 22 lub 26 funtów - do odesłania pocztą).


Do wydania paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Wyjątkiem jest orzeczenie sądu, z którego wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje. Jeśli takiej zgody nie można uzyskać, postanowienie wydaje sąd opiekuńczy.

WYDANIE PASZPORTU

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, należy dostarczyć do konsulatu:

 • 2 druki podania kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia w imieniu dziecka jedno z rodziców
 • wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego (PESEL) wraz z oryginałem polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia
 •  dziecka (nie dotyczy dziecka, które ma już nadany numer PESEL). Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL jest dostępny w konsulacie poprzedni paszport dziecka, a jeżeli jest to pierwszy paszport dziecka, oryginał polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • polskie paszporty rodziców
 • 3 odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5 x 3,5 cm
 • pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka).


Oboje rodzice powinni stawić się w konsulacie i złożyć podpisy przed urzędnikiem konsularnym, przedstawiając ważne paszporty lub dowody osobiste. Jeśli jedno z rodziców nie może odwiedzić konsulatu osobiście, jego podpis powinien zostać poświadczony notarialnie.
Opłata za wydanie paszportu dziecku do lat 16 wynosi 34 funty , powyżej 16 lat - 68 funtów. Jeśli dziecko się uczy przysługuje mu zniżka 50 proc (należy załączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły). Opłaty są przyjmowane w gotówce, czekach lub Postał Order. Za odesłanie gotowego paszportu pocztą płaci się dodatkowo 4 funty.
Na wniosek rodziców konsulat może też wpisać dzieci do lat 16 do ważnego paszportu polskiego jednego z rodziców. W tym celu należy dostarczyć do konsulatu 2 druki podania-kwestionariusza paszportowego - oryginał polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Łatwiej i taniej jest wyrobić dziecku paszport w Polsce. Nie wszyscy jednak mają taką możliwość.

Magdalena Gignal

Artykuł pochodzi z:
„Praca i życie za granicą”

Oceń artykuł
(głosów: 5, suma ocen: 20)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn