Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Twoje prawa i obowiązki

2008-11-04 21:28:59

 

Czy muszę płacić podatki i składki ubezpieczeniowe?

Osoby, których dochody w Zjednoczonym Królestwie osiągnęły pewien poziom, są zobowiązane do płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Są one odprowadzane przez pracodawcę, zwykle w formie potrąceń z wynagrodzenia.
Osoby, które pracowały w Zjednoczonym Królestwie poprzednio i potrzebują informacji o podatkach i składkach ubezpieczeniowych za przepracowany okres, mogą uzyskać poufną informację pod numerem infolinii Urzędu Podatkowego: 0845 608 6000.


Czy muszę mieć swój numer ubezpieczeń społecznych?

Numer ubezpieczeń społecznych (a National Insurance Number) nie jest niezbędny do podjęcia zatrudnienia czy zarejestrowania się w ramach WRS. Potrzebny jest on pracodawcy do zapewnienia dokonania właściwego zapisu wpłacanych składek. Aby otrzymać numer w Anglii, Szkocji lub Walii, należy się skontaktować z najbliższym oddziałem Ministerstwa Pracy i Rent (Department for Work and Pensions). W Irlandii Północnej podania przyjmuje Ministerstwo Rozwoju Społecznego (Department for Social Development). Pracodawca pomaga czasem przy złożeniu podania, odpowiedzialny za to jest jednak pracownik. Na dowód spełnienia tego wymogu pracownik powinien zachować dla siebie kopię podania o numer ubezpieczeń społecznych.
Osoby, które pracowały w Zjednoczonym Królestwie poprzednio, np. na podstawie zezwolenia na pracę (Work Permit), zezwolenia na pracę w branży hotelarskiej, gastronomicznej lub spożywczej (Sectors Based Scheme), w ramach programu dla wysokokwalifikowanej siły roboczej (Highly Skilled Migrant Programme) lub programu dla sezonowych robotników rolnych (Seasonal Agricultural Workers' Scheme) -powinny już posiadać numer ubezpieczeń społecznych.

Czy pracodawca może zatrzymać mój paszport?

Paszport należy do rządu Państwa, którego obywatelem jest posiadacz i tylko on winien go przechowywać.

Ile godzin mogę pracować?

Do większości stanowisk pracy w Zjednoczonym Królestwie mają zastosowanie przepisy ograniczające liczbę godzin przepracowywanych średnio w tygodniu i regulujące przerwy regeneracyjne oraz urlop wypoczynkowy. Pracownik winien sprawdzić, czy wykonywana przez niego praca jest objęta tymi przepisami i upewnić się, że ani on sam, ani jego pracodawca nie naruszają tych przepisów. Można to zrobić kontaktując się z Ministerstwem Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry) - telefonicznie -dzwoniąc na nr 0845 6000 925 lub odwiedzając stronę internetową: www.dti.gov.uk.
2. Agencje tymczasowego zatrudnienia
PRAWA PODSTAWOWE:
 1. Otrzymywanie płacy
  Biuro nie może wstrzymać wypłaty twojego wynagrodzenia ze wzglądu na to, że nie otrzymało ono swojej zapłaty od przedsiębiorstwa, czy organizacji, dla której pracowałeś, lub dlatego, że nie możesz przedstawić podpisanego rachunku (time sheet- karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaju pracy). W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniające odmawia podpisania takiego rachunku, obowiązkiem biura jest ustalenie liczby godzin, które przepracowałeś. Za te godziny powinieneś otrzymać zapłatę.
 2. Pisemna deklaracja warunków i zastrzeżeń

  Kiedy zapiszesz się do biura pośrednictwa pracy, powinieneś otrzymać pisemną deklaracją warunków i zastrzeżeń, zanim rozpoczniesz jakąkolwiek pracą. Dotyczy to równocześnie przypadku, kiedy biuro szuka dla ciebie pracy tymczasowej, jak również w przypadku nowej, stałej pracy. W momencie, kiedy warunki zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie, nie powinny one ulec zmianie bez twojej zgody. Wszystkie uzgodnione zmiany powinny być potwierdzone na piśmie w przeciągu pięciu dni roboczych.

  Jeśli biuro pośrednictwa poszukuje pracy tymczasowej dla ciebie, wówczas pisemne porozumienie powinno określać:
  • czy jesteś klasyfikowany, jako pracownik biura, czy też jako robotnik na 'umowie o świadczeniu usług'. Zwykle będziesz robotnikiem (więcej szczegółów o tej istotnej różnicy tu)
  • powinno być napisane, że otrzymasz zapłatą za każdą wykonaną pracę
  • jak długi powinien być termin wypowiedzenia, który ty jesteś zobowiązany złożyć, a masz prawo otrzymać, w celu zerwania umowy
  • stawką płacy, którą otrzymasz, lub minimalną stawką, którą w oparciu o rozsądne podstawy, biuro może spodziewać się dla ciebie. Musi to odpowiadać przynajmniej stawce godzinowej określonej przez Krajową Płacą Minimalną
  • czy wypłacane będzie ci tygodniowo, czy miesięcznie
  • ilość dni płatnego urlopu, który otrzymasz. Większość zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy podlega Przepisom Wymiaru Godzin, i przysługuje im prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu (patrz niżej).
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Biura pośrednictwa pracy mają obowiązek poinformować o wszelkich rodzajach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które znane są przedsiębiorstwu zatrudniającemu, oraz podjętych środków przeciwdziałających lub kontrolujących te zagrożenia. Powinni oni sprawdzić, czy przedsiębiorstwo zatrudniające przeprowadziło szczegółową ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz poinformować cię o sytuacji przed umieszczeniem w danej organizacji.
INNE PYTANIA:
 1. Czy agencja może żądać zapłaty za znalezienie pracy lub za zarejestrowanie się?
  • Agencja nie ma prawa żądać od ciebie jakichkolwiek pieniędzy za znalezienie pracy lub zarejestrowanie ciebie, wyjątkami są sektory rozrywkowe oraz agencje dla modelek.
  • Biuro pośrednictwa pracy nie może wymagać od ciebie, jako warunek usługi szukania pracy, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, osobisty sprzęt ochronny.
 2. Czy mogę się zarejestrować do więcej niż jednej agencji?
  Tak, nie ma limitu ilości agencji w których będziesz zarejetrowany.
 3. Co oznacza temp to perm fee? (czasowe do stałego)
  Jeżeli firma, która wynajęła ciebie od pośrednika chciałaby zatrudnić ciebie na stałe, to wtedy najczęściej będzie musiała zapłacić dodatkową opłatę (fee) agencji.
 4. Jaka jest różnica między Employment Agencies (EAs) - agencja zatrudnienia, a Employment Businesses (EBs) - agencji pracy tymczasowej
  EB zatrudnia ciebie, wynajmuje innym firmom, a później ci za to płaci, nawet wtedy kiedy wynajmujący nie zapłacił agencji za ciebie, agencja również dokonuje potrąceń na podatki i składki ubezpieczeń społecznych. Praca, którą bedziesz wykonywać będzie na zasadach klienta agencji i to on decyduje, w jaki sposób ma być wykonana. Czasem agencja też oferuje mieszkanie i dojazd do/z pracy.
  EA z kolei odsprzedaje ciebie innej firmie, z którą podpiszesz umowę i to właśnie twój nowy pracodawca będzie tobie płacił.
 5. Skąd mogę wiedzieć czy agencja jest EB czy EA?
  Większość agencji działa na oba sposoby. Musisz wiedzieć co chcesz, aby oni zrobili dla ciebie, znaleźli stałą czy tymczasową prace itp. i być pewnien, że rozumiesz umowę którą podpiszesz.
 6. Czy mogą mi płacić mniej niż wynosi minimalna krajowa stawka?
  Nie. Jeżeli dostajesz mniej niż wynosi minimalna krajowa stawka, wtedy czytaj to: oraz punkt 4 i 5 poniżej.
 7. Agencja odmawia mi zapłacenia za urlop. Co powinienem zrobić?
  Możesz zwrócić się o radę do ACAS, więcej o regulacjach prawnych znajdziesz na tej stronie. (punkty 1-4)
 8. Moja agencja mówi, że nie muszą mi płacić za święta (dni wolne od pracy), w które nie pracowałem.
  Nie ma żadnego ustawowego obowiązku (nie tylko dla agencji), aby płacić za dni wolne od pracy, podczas naszej nieobecności. Więcej można znaleźć na stronach w punkcie poprzednim.
 9. Czy pracownicy agencji są upoważnieni do chorobowego?
  eżeli płacisz ubezpieczenie zdrowotne (NIC), wtedy przysługuje ci prawo do chorobowego, jak każdemu innemu pracownikowi.
 10. Agencja mówi, że nie mogę pracować (podpisać umowy) z firmą, która mnie wynajęła przez kilka następnych miesięcy po tym jak odszedłem z agencji.
  Nie. Prawo zabrania agencjom dawać takie warunki, jednakże agencja może uniemożliwić, abyś był wynajęty do tej pracy przez inną agencję.

  Opracowane na podstawie broszury TUC, broszury Home Office oraz DTI.

Oceń artykuł
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn