Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Wniosek na studia licencjackie

2008-11-04 19:52:12

Jeśli już zdecydowaliśmy się, co chcemy studiować, kolejnym krokiem jest złożenie podania o przyjęcie. Dzisiejszy tekst pokaże, krok po kroku, jak wypełnić wniosek o przyjęcie na studia licencjackie używając systemu UCAS (Universities & Colleges Admissions Seivice).

Praktycznie wszyscy kandydaci na swoje pierwsze studia w Wielkiej Brytanii muszą korzystać z pośrednictwa tej organizacji, gdyż rekrutacja na uczelnie wyższe odbywa się właśnie przez nią. Kandydaci na większość kierunków i uczelni powinni składać wnioski do 15 stycznia roku, w którym zamierzają rozpocząć studia. Wyjątkiem są uniwersytety Oxford i Cambridge (termin złożenia wniosku to 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia studiów) i kierunki związane ze sztuką i projektowaniem mają późniejsze daty złożenia wniosków: zwykle 15 marca (tzw. „Route B"). Proces składania podań odbywa się przez internet www.ucas.com a kandydaci mogą wybrać zwykle do sześciu kierunków z wyjątkiem medycyny, stomatologii i weterynarii, gdzie kandydaci mają tylko cztery wybory. Pozostałe dwa wybory mogą być jednak wykorzystane na inne kierunki niż te medyczne.
Aby rozpocząć proces składania wniosku o przyjęcie, najpierw należy się zarejestrować. Raz zarejestrowany użytkownik może się zalogować w każdym jemu dogodnym czasie, aby sprawdzić status swojego wniosku. Po zaakceptowaniu warunków użytkowania serwisu UCAS należy wybrać z kim się rejestruje. Uczniowie brytyjskich szkól i college'ów rejestrują się przez swoje placówki, Polacy, którzy już szkoły średnie ukończyli powinni więc wybrać opcję „as an individual", czyli jako osoba prywatna. Szkoły organizujące kursy języka angielskiego w Londynie nie są zwykle takimi szkołami. które to umożliwiają. Upewnić się jednak można u lektorów, którzy powinni podać kandydatom tzw. buzzword, czyli rodzaj hasła, który pozwoli UCAS rozpoznać daną placówkę. Zazwyczaj jednak studenci kursów językowych powinni się zarejestrować jako osoby indywidualne.
Kolejna strona zawiera kilka pytań, które mają zadecydować o tym, czy jest się w stanie wypełnić wniosek.

  1. Czy mieszkasz poza Wielką Brytanią? - Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii, mimo że zameldowani w Polsce, powinni wybrać "nie". Potem odkrywa się dodatkowe pytanie: czy uczęszcza się obecnie do szkoły lub college'u, na co należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Nie dotyczy to jednak kursów języka angielskiego.
  2. Czy już złożyłeś wniosek o przyjęcie na uczelnię przez UCAS na rok 2007? - należy wybrać "nie", gdyż ci, którzy już to zrobili powinni użyć opcji "track" do sprawdzenia statusu aplikacji.
  3. Czy jesteś w stanie podać odpowiednie referencje od osoby, z którą można się skontaktować - idealnie jest, gdy taka znajoma osoba (ale nie krewny lub przyjaciel), najlepiej nauczyciel, który może ocenić zdolności akademickie kandydata istnieje, na przykład lektor z kursu językowego czy też nauczyciel z liceum w Polsce. Jeżeli nikogo takiego nie ma. należy wypełnić aplikację papierową, co nieco komplikuje cały proces, więc najlepiej jest spróbować kogoś takiego znaleźć.
  4. Ostatnie pytanie dotyczy płatności za złożenie wniosku: pojedynczy wniosek na tylko jeden kierunek kosztuje 5 funtów, a standardowy aż do sześciu kierunków kosztuje funtów 15. Płatność należy uiścić kartą kredytową lub debetową.

Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z obsługą klienta pod podanym numerem telefonu. Dalej należy wypełnić podstawowe dane osobowe jak imię, nazwisko, data urodzenia i płeć. Kolejne okno pyta o adres pocztowy, należy wybrać zgodnie z rzeczywistością Wielką Brytanię bądź Unię Europejską, a dalej należy podać pełny adres do korespondencji i w kolejnym oknie numery telefonu komórkowego, domowego i adres e-mail. Po potwierdzeniu danych należy wybrać hasło, sekretne pytanie i odpowiedź. System dalej nadaje hasło użytkownika, które więcej nie będzie powtórzone, więc należy je zapamiętać.
Na tym kończy się rejestracja z systemem UCAS i można przejść do procesu składania podań na wybrane uczelnie. Wniosku nie trzeba wypełnić za jednym razem. System pozwala na wielokrotne logowanie się w celu dodania informacji, zanim proces zostanie sfinalizowany.

Aby się zalogować do systemu, można z głównej strony serwisu wybrać znowu "apply" a potem "student login:". Główne okno ma sześć nagłówków, które po kliknięciu prowadzą do odpowiednich sekcji. Poniżej jest wyjaśnione, jak wypełnić te sekcje. Można je uzupełniać w dowolnej kolejności, zapisując to, co już zostało zapisane. Można też, na przykład po kilku godzinach lub dniach, logując się ponownie, wprowadzać zmiany do wniosku. Gdy wszystkie sekcje są wypełnione, będzie można uiścić płatność (5 lub 15 funtów w zależności od ilości wybranych kierunków). Nagłówek courses prowadzi do wyboru kierunków i uczelni, na które kandydat chce się dostać. Każda brytyjska uczelnia zarejestrowana z UCAS ma swój kod, a kierunki na niej wykładane są także kodowane. Kody te można znaleźć na stronie UCAS a także na stronach indywidualnych uczelni. Właśnie te kody kierunku i uczelni są wymagane. Kod kampusu nie jest obowiązkowy, gdyż mniejsze uczelnie mają tylko po jednym kampusie.
Trzy ostatnie kolumny oznaczają odpowiednio: "home" powinien być zaznaczony, jeśli podczas studiów planuje się mieszkać w domu rodzinnym, zaznaczenie pola "defer" oznacza opóźnienie podjęcia studiów do następnego roku akademickiego (czyli rozpoczynającego się w 2008). Jest to odpowiednie dla osób, które chcą mieć zagwarantowane miejsce na uczelni na przyszłość, chcąc jeszcze na przykład popracować czy wyjechać za granicę. Ostatnia kolumna "point of entry" pozwala na wybór roku studiów, od którego chce się zacząć (na przykład rok drugi lub trzeci). Jest to korzystne dla osób, które już studiowały gdzie indziej, ale studiów nie skończyły, ale nie wszystkie uczelnie dopuszczają studentów na kolejne lata.
Poniższe rubryki zostały wypełnione dla osoby, która chce studiować psychologię na University of Manchester od pierwszego roku, geografię z francuskim od drugiego roku na University of Greenwich oraz antropologię z historią na University of East London od pierwszego roku zaczynając w 2008 roku. Co istotne, uczelnie nawzajem nie wiedzą, jakie inne kierunki wybrał kandydat, co pozwala na większą swobodę wyboru.
Należy być bardzo ostrożnym z kodami kursów i uczelni, aby nie popełnić literówek. Po zapisaniu zmian kliknięcie na "view all" pokaże jednak wszystko, co zostało dotąd wprowadzone i można sprawdzić, czy odkodowanie nazwy kierunków i uczelni zgadzają się z wybranymi.

Sekcja Education pozwala na wpisanie wszystkich instytucji edukacyjnych w kolejności od ostatnio ukończonych. Powinno się więc wpisać ukończone polskie szkoły średnie i wszelkie inne kursy. Po uzupełnieniu można wybrać uzyskaną kwalifikację: polska matura lub nowa matura może być znaleziona w sekcji "Internationak EU" pod nazwą Poland. Należy dalej uzupełnić oceny z matury wpisując każdy zdawany przedmiot osobno. Jako oceny należy wpisać wartości: dla starej matury będą to numery ocen jak na przykład 4,5 czy 6. a dla nowej procenty. Wybierając kwalifikacje można od razu wpisać oceny z certyfikatów językowych, jak na przykład IELTS czy TOEFL, które i tak będą później przez uczelnie wymagane. Można dodać także inne certyfikaty.
Kolejna sekcja Employment pozwala na wpisanie doświadczenia zawodowego. Wymagane jest podanie tytułu zawodowego, adres miejsca pracy i okres, przez który zatrudnienie miało miejsce.
Sekcja About You pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, które są wymagane, jak na przykład poprzednie nazwisko, miejsce stałego pobytu, kraj urodzenia, kategorię rezydenta. Wymagane jest też zaznaczenie, czy popełniło się przestępstwa w przeszłości, a także dane dotyczące pochodzenia etnicznego czy niepełnosprawności. Rubryka "fee code" dotyczy tego, kto będzie ponosił koszty studiów. Większość Polaków może uzyskać dofinansowanie, które pokrywa koszty studiów, o czym przeczytasz w artykule "tanie studiowanie". Można więc zaznaczyć opcję drugą, gdyż fundusze mogą pochodzić z EU Team, która przyznaje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Sekcja Personal Statement czyli "doświadczenie osobiste" jest jedną z najważniejszych. To właśnie oświadczenie ma nieraz decydujący głos w sprawie przyjęcia kandydata bądź zaproszenia go na rozmowę. Poza tym daje szansę swobodnego wyrażenia myśli podczas gdy reszta załączonych informacji nie pozwala na jakakolwiek swobodę. Ponadto niektóre uczelnie nie organizują rozmów z kandydatami, więc może to być jedyna okazja do zaprezentowania się urzędnikom rekrutacyjnym. Jest więc niezmiernie istotne, aby ta osobista deklaracja była bardzo dobrze napisana.

Przede wszystkim musi się mieścić w limicie znaków (4000 ze spacjami) i powinna być poprawnie napisana gramatycznie i stylistycznie. Warto ją dać do sprawdzenia znajomej osobie, która zna świetnie angielski lub znajomemu Brytyjczyk owi. ale powinna ona być napisana całkowicie samodzielne.
Rekrutujący chcą zwykle przede wszystkim wiedzieć, dlaczego kandydat wybrał dany kierunek. Warto o tym pamiętać biorąc pod uwagę fakt, iż oświadczenie jest tylko jedno, a kandydaci czasem wybierają różne kierunki. Wtedy nie powinno się pisać zbyt dużo jeśli chodzi o kierunek, a więcej można napisać o sobie. Może to jednak niekorzystnie wpłynąć na całość oświadczenia, więc najlepiej jest zdecydować się na przedmioty bliskie sobie. Kandydaci powinni napisać o tym, co ich interesuje w danym kierunku, czy dysponują już jakąś własną wiedzą z zakresu dziedziny, której chcą się uczyć w przyszłości. Można wymienić lektury z przedmiotu, które były interesujące. Warto też nadmienić o własnej wizji kariery i przyszłości po ukończeniu studiów, a także o już zdobytym doświadczeniu. Ważna jest też działalność w tzw. pozaszkolnych zajęciach, wolontariat, wszelkie zaangażowanie w życie społeczne czy kulturalne. Ogólnie rzecz biorąc, powinno się nadmienić o wszystkim, co mogłoby mieć jakąkolwiek wartość dla rekrutujących, jak wszelkie ukończone kursy, nawet mniej formalne. Można wspomnieć o planach na przyszłość, zainteresowaniach, formach spędzania czasu wolnego.
Od kandydatów, których pierwszym językiem nie jest angielski uczelnie chciałyby się dowiedzieć o ich powodach wyboru Wielkiej Brytanii na miejsce nauki, a także jak mogą udowodnić, że są w stanie uczyć się w języku angielskim. Można wspomnieć wszelkich dowodach na dobrą znajomość angielskiego, na przykład jeszcze ze szkoły albo z życia codziennego, o sytuacjach, które pozwoliły na sprawdzenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Ostatnia sekcja Reference pozwala na umieszczenie referencji od osoby, która potrafi ocenić zdolności akademickie kandydata. Referencje muszą być napisane po angielsku i nie mogą pochodzić od przyjaciół, rodziny czy krewnych, a tym bardziej nie wolno ich pisać samemu! Idealną osobą do napisania referencji jest nauczyciel szkolny lub z college'u. Powinny zawierać opinię o zdolnościach akademickich kandydata, oceną jego potencjału i motywacji, umiejętności komunikacji, a także ogólnego zdania, czy nadaje się on do życia uniwersyteckiego.
Kandydatom z Polski wybór osoby odpowiedniej do napisania opinii może sprawić trudność, gdyż szkolni nauczyciele z Polski mogli już zapomnieć dawnych uczniów. Najkorzystniejszym wyjściem jest, gdy kandydat uczył się w Wielkiej Brytanii, na przykład na kursie językowym i poprosi o napisanie opinii własnego tutora. Taka ocena jest także miarodajna dla samych uczelni, które muszą się upewnić, że wybierają właściwe osoby na swoich studentów. Kandydaci z Polski na brytyjskie studia mogą znaleźć wiele cennych porad na stronie British Council, a więcej szczegółów, jak wypełnić niektóre z kolumn wniosku do UCAS można znaleźć na stronie www.forum.britishcouncil.home.pl/forum


ALEKSANDRA JANULEWICZ

Artykuł pochodzi z:
Goniec Polski

Oceń artykuł
(głosów: 1, suma ocen: 1)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn