english versionenglish version
Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Logo: Infolinia.org Zapytaj eksperta mapa galeria czat Forum

Poradnik

Szkoła w domu

2008-11-04 16:54:53

Szkoła w domowych pieleszach
W Wielkiej Brytanii dzieci w wieku od 5 do 16 lat podlegają obowiązkowi szkolnemu. Jednak nie oznacza to wcale, że wszystkie dzieci muszą chodzić do szkoły. Możecie sami uczyć dziecko w domu. Samodzielna nauka dziecka w domu stwarza rodzicom szerokie pole do popisu.

Żeby uczyć swoje dziecko w domu, nie musisz być wykwalifikowanym nauczycielem. Twoje dziecko nie musi też realizować państwowego programu nauczania ani uczestniczyć w państwowych testach, za to rodzice są zobowiązani do zapewnienia swoim dzieciom edukacji w pełnym wymiarze godzin, odpowiedniej do ich wieku, zdolności i umiejętności, co tak naprawdę daje duże pole manewru. Nauka w domu ma kilka niepodważalnych zalet. Nie musisz przestrzegać godzin szkolnych, dni i podziału na semestry. Nie musisz też realizować zajęć w sztywnych ramach czasowych ani organizować typowych lekcji, co oznacza większą kreatywność. Żeby samemu zająć się edukacją twojego dziecka w domu, nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia ze szkoły lub od lokalnych władz, ale musisz poinformować szkołę na piśmie, że zabierasz dziecko z placówki. Powinieneś też rozpoznać specjalne potrzeby edukacyjne dziecka (np. gdy twój maluch jest dyslektykiem albo nie mówi po angielsku) i dostosować do nich program zajęć. Są i minusy tego rozwiązania. Jeśli zdecydujesz się uczyć dziecko w domu, niestety nie dostaniesz żadnej dotacji rządowej na ten cel. Tylko niektóre lokalne władze oferują rodzicom, którzy prowadzą domowe nauczanie, pomoc w postaci materiałów poradnikowych i informacji na temat narodowego programu nauczania.

W zgodzie z literą prawa
Lokalne władze mogą od czasu do czasu kontrolować rodziców, którzy zdecydowali się uczyć swoje dzieci w domu, żeby sprawdzić, czy dzieci otrzymują odpowiednią edukację. Jeśli otrzymasz prośbę o przedstawienie informacji o postępach swojego dziecka w nauce, możesz:

  • napisać raport,
  • zaprezentować przykłady prac twojego dziecka,
  • zaprosić inspektora na wizytację, podczas której dziecko może, ale nie musi być obecne,
  • spotkać się z inspektorem poza domem, z dzieckiem lub bez niego (inspektorowi nie przysługuje prawo wizytowania twojego domu bez zaproszenia).

Jeśli inspektor uzna, że dziecko nie otrzymuje odpowiedniej edukacji, może wystosować nakaz posłania dziecka do szkoły.

Uwaga!
Mimo że nie masz obowiązku poinformowania lokalnych; władz o tym, że zamierzasz uczyć swoje dziecko w domu, lepiej to zrobić z własnej woli bo możesz uzyskać pomoc. Warto również powiadamiać; lokalne władze o ważnych; zmianach dla edukacji dziecka,. np. o zmianie miejsca zamieszkania. Zabierając dziecko ze szkoły, musisz poinformować jej władze na piśmie.

WIĘCEJ INFORMACJI
Wszystko o tym, lak domowa edukacja wygląda w twoim regionie: www.direct.gov.uk

Home Education Advisory Service: www.heas.org.uk

Pomoc dla rodziców, którzy chcą uczyć twoje dziecko w domu: www.education-otherwise.org.uk

Magdalena Gigna

Artykuł pochodzi z:
Praca i życie za granicą

Oceń artykuł
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
Komentarze (0)Dodaj komentarz
Artykuły powiązane: