Reklama ogólnosieciowa

Infolinia.org -> Bliźnięta - Podstawowe informacje

Bliźnięta - Podstawowe informacje

2009-02-27 21:29:34

BLIŹNIĘTA     (22 maja - 20 czerwca)

 

Bliźniak jest intelektualistą o podkreślonej ekstrawersji. Tak jak Baran ma szybką reakcję czynu, tak Bliźniak ma szybką reakcję myśli.

Bliźniak może interesować się kilkoma zagadnieniami równocześnie. To pomyśli chwilę o tym, to o tamtym, lecz bieg jego myśli jest raczej powierzchowny. Nie potrafi się zagłębić w jakiś problem, zapominając o świecie, skupić uwagę na pewnym wąziutkim sektorze zainteresowań, tak jak to umie Skorpion. Z chwilą, kiedy Bliźniak dojdzie do przekonania, że jakąś kwestię dostatecznie wyjaśnił, przestaje go ona zajmować. Nikt nie potrafi tak płynnie, przekonywująco i sugestywnie mówić jak Bliźniak. Ciekawe, że ten pan nawet często wierzy w to co mówi, lecz niezbyt długo.

Reklama ogólnosieciowa

  Żaden znak nie jest tak mało konserwatywny, jak Bliźnięta, jeżeli chodzi o poglądy. Bliźnięta są nowatorami, to prawda, lecz nie dla jakichś tam idei rewolucyjnych. Po prostu nudzi ich wszystko co stałe, nie ulegające zmianie, mało postępowe. Zmieniają więc - dla urozmaicenia - zapatrywania, a z nimi bardzo często i zawód. Jest faktem znanym, że wielu Bliźniaków zmienia dziedzinę pracy kilka razy w życiu.

  Wszechstronność Bliźniąt jest zadziwiająca, lecz w większości wypadków występuje ona kosztem dokładności.

  Bliźnięta pracują najchętniej w zawodzie intelektualnym, gdzie można walczyć i działać piórem lub językiem.

  Żaden znak nie wyrabia sobie tak szybko o czymś własnego zdania jak Bliźniak, lecz też żaden znak tak szybko nie zmienia poglądów, ani tak często się nie myli.

  Baran, gdy się pomyli, wpada w złość. Byk natomiast nadal będzie się upierać przy swoich poglądach, choćby mu udowodniono, że nie ma słuszności. Gdy Bliźniakowi zdarzy się omyłka, wzruszy ramionami i zmieni zdanie, jest bowiem pod tym względem bardzo rozsądny. To trzeba mu przyznać i za to mu chwała.

  Wiadomo, że co rozsądne, to dobre. Bliźniak jest zatem zwolennikiem wszystkiego co rozsądne, dopóki się nie przekona, że się pomylił. Wówczas bez wahania zmienia opinię, bo wiadomo, że błądzenie to ludzka rzecz.

  Bliźnięta lubią wszystko co rozsądne, logiczne, lotne, bystre. Lubią zmiany, podróże, ruch, pojedynki słowne, dysputy, pertraktacje, aforyzmy, ruchliwość, lekkość. Wszystko co modne, eleganckie, rozmowne, aktywne, żywe, niespokojne, efektowne, błyskotliwe.

  Czego Bliźnięta nie lubią? - Stagnacji, dogmatyzmu, stałości, intrawersji, zamknięcia się w sobie, rozmyślania, długiego zastanawiania się.

  Bliźniaki mają duże wyczucie dla subtelnego humoru i są zawsze wdzięcznymi słuchaczami dobrych, inteligentnych dowcipów. Ich rozrywki muszą być pełne akcji, tempa i urozmaicenia. Gdzie tego brak - do widzenia! Już nas nie ma!

  Bliźniak to człowiek, który ma tysiąc pytań na ustach. Niestety, nader często zadowala się jaką bądź odpowiedzią. Niechętnie będzie zgłębiał istotę problemu, wystarczy, że wyjaśnienie ma pozory prawdopodobieństwa. Najchętniej wierzy drukowanemu słowu, bo i sam lubi pisywać. Bliźnięta często pracują w dziennikarstwie. Reporterka to ich żywioł: ruch, szybkość, informacje, ploteczki, wywiady, rozmowy. Dziś pan minister, jutro sławna śpiewaczka. Konferencje prasowe, spotkania, nowości, zmiany, co chwila inne twarze.

  Niemiło rozmawia się z ciężkawymi mamutami, wyznawcami przestarzałych poglądów, utrudniającymi sobie życie, zapatrzonymi ślepo w jakieś niewzruszone ideały. Trzymajmy się z dala od takich zramolałych typów!

  Bliźniak ma rozmach, lecz jest to raczej rozmach wahadła. Raz jest zwolennikiem tej teorii, to znów tamtej, albo też obu równocześnie, choć nieraz są one ze sobą sprzeczne. Lecz czy to takie ważne? Zresztą, wszystko jest względne, mówi Bliźniak na swoje usprawiedliwienie, a biedny Einstein przewraca się w grobie.

  Nie spodziewajcie się po Bliźniaku konstruktywnej, wydajnej pracy. Do tego jest on zbyt niecierpliwy, za mało wytrwały. Jego dziedzina to rola posłańca, pośrednika, przekaziciela wiadomości, cudzych myśli, idei, pomysłów, czyli mniej więcej to, co w starożytnej mitologii robił Merkury. Dlatego też bardzo dawno temu uznano, że znak Bliźniąt jest "spowinowacony" z planetą Merkury. Zaczynamy nabierać trochę przekonania do starożytnych uczonych, z których w dzisiejszych czasach wielu ludzi się naigrywa. Tymczasem prymitywna była tylko forma formułowania ich twierdzeń, natomiast myśli i obserwacje były oryginalne, ścisłe i głębokie.

  Od pośrednika jakim jest Bliźniak w przekazywaniu wiadomości, nie wymaga się jednostajnej i produktywnej pracy, gdzie potrzeba rutyny, skupienia i poczucia odpowiedzialności. Bliźniak woli więc sprawozdania, informacje, pertraktacje, pośrednictwo. Można by powiedzieć, że Bliźniak nie pracując, może być cały dzień zajęty. Świetny z niego przedstawiciel handlowy. Obrotny, zaaferowany, uwija się jak w ukropie, szybko, gładko. Oto jego sposób bycia, oto jego najmilsze środowisko, gdzie czuje się jak ryba w wodzie.

  Spokój, jednostajność, brak urozmaicenia, widok stale tych samych twarzy, medytowanie nad marnością doczesnego świata, to śmierć Bliźniaka. To go zabija, to go wykańcza. Tylko nieustanny pośpiech i ruch zachowują go w formie, utrzymują go przy życiu.

  Oczywiście, że Bliźniak nadaje się na adwokata, lecz rzadko kiedy zrobi w tym zawodzie wielką karierę. Mniej nadaje się na sędziego. Jego charakterowi odpowiada nie tyle sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, ile rozprawa sama: debata, polemika, argumentacja, krasomówcze wyczyny i popisy.

  Do miłych cech Bliźniaka należy zupełny brak fanatyzmu, zaciekłości politycznej, religijnej. Jego zdaniem nie ma na świecie takiej sprawy, dla której warto by było włożyć rękę w ogień (wszystko jest względne, moi drodzy, a więc także wszelkie wartości tego świata). Ani mu w głowie dociekanie filozoficznych prawd. Jeżeli zdecydował się pracować naukowo, skupia uwagę na jednym zagadnieniu lub lepiej na kilku zagadnieniach, zajmując się raz tym raz owym. W każdym razie nigdy nie jest fanatycznym wyznawcą jakiejś teorii. Ma więc umysł otwarty i receptywny dla wszelkiego rodzaju nowych idei, które mu nieraz wlatują do głowy jednym uchem, a drugim wylatują.

  Umysł Bliźniąt to nie składnica wiadomości, jak u Panny lub Skorpiona, to nie biuro depozytowe, lecz raczej stacja przekaźnikowa, mówiąc językiem kolejarzy. Dlatego .też Bliźniak wcale się nie przejmuje tym, że na świecie nie ma nic pewnego, stałego, niewzruszalnego. Wręcz przeciwnie. Cieszy się, że "panta rhei", że wszystko jest płynne, niepewne, że ulega zmianom, przekształceniom, bo w tym tkwi ruch, urozmaicenie, dowód życia, żywotności, dynamiki i postępu.

  U Bliźniąt wykształconych i o wyższym poziomie intelektualnym, rzuca się w oczy łatwość syntezy i myślenia abstrakcyjnego oraz pamięć do abstraktów, opartych na doświadczeniach konkretnych. Zazwyczaj człowiek przeciętny zapamiętuje wrażenia na wzór kliszy fotograficznej, a w różnych sytuacjach "klisze" te między sobą porównuje. Bliźniakowi natomiast łatwo jest porównać abstrakt nowej sytuacji z abstrakcyjnymi uogólnieniami wyciągniętymi z przeżyć dotychczasowych. Ten sposób myślenia jest szybszy, szerszy i wielostronniejszy, choć może mniej precyzyjny, mniej dokładny. W każdym razie nie dopuszcza do gubienia się w szczegółach, kosztem całości.

  Bliźnięta nie należą do typów kierujących się głównie popędami. W życiu erotycznym często brak im konsekwentnej wytrwałości, choć ich przeżycia bywają gorące i żarliwe. Największe znaczenie mają uczucia sympatii. Tylko wówczas można się spodziewać zbliżenia, gdy partnerzy bezwzględnie harmonizują ze sobą. Przeżycia erotyczne Bliźniąt przebiegają także na płaszczyźnie psychicznej, a nie tylko wyłącznie fizycznej.

  Bliźniaczka nie potrafi "zapomnieć się", lecz ważnym czynnikiem pobudzającym jest u niej ciekawość. Należy pamiętać, że dziewczęta z tego znaku zawsze są ciekawe nowości... choćby dla robienia porównań.

  Dziewczyna urodzona w znaku Bliźniąt jest bystra, inteligentna i obrotna. Miły, wesoły towarzysz. W jej obecności nikt się nie nudzi. Liczne z tych dziewcząt chętnie pracują zawodowo. Trudno sprostać ich błyskawicznej reakcji myślowej. W pracy są szybkie. Wszelkie wiadomości chwytają w lot i rejestrują je w głowie jak na taśmie, tak że można je w każdej chwili odtworzyć. Czy jednak informacje te są zawsze zrozumiane? Mniejsza z tym. Ważne, że słuchacze podziwiają jakie jesteśmy rozgarnięte. Tylko prostak i nieuk nie ma zrozumienia dla naszej inteligencji.

  Bliźniaczka wie wszystko. Czytała co najnowsze, bo tylko to jest ważne. Stare to najwyżej ciekawostka. Orientuje się dobrze co powinno się znać, na czym być w teatrze, o czym rozmawiać, aby uchodzić za kobietę nowoczesną. Choć panie te w młodości rzadko przejawiają większe zamiłowanie dla spraw gospodarstwa domowego, potrafią błyszczeć zaletami umysłu w każdym towarzystwie, w interesujący sposób wyróżniając się spośród otoczenia.

  Duch Bliźniąt migoce, zamiast płonąć jednostajnym ogniem. Taka jest w przenośni i w skrócie główna cecha ich umysłu.

  Bliźniak ma jakąś wrodzoną dobroduszność, jest więc konsekwentnym przeciwnikiem wojen: - Gdyby obie strony miały naprawdę dobre chęci, to by się ze sobą dogadały... z każdej sytuacji jest jakieś wyjście kompromisowe... po co brać sią zaraz za łby?... Więcej rozsądku panowie, a dojdziemy do zgody! - takimi mniej więcej kategoriami myślał prezydent Kennedy, który miał słońce w znaku Bliźniąt.

  Ludzie urodzeni w Bliźniętach to najbardziej praktyczni intelektualiści. Celowi racjonalizatorzy, mający zrozumienie tylko dla rzeczy i dla idei mogących dać praktyczne korzyści. Uznają jednak tylko to, co rozumieją. Zagadnienia przekraczające możliwości ich intelektu, albo choć takie, których zrozumienie wymagałoby dłuższych studiów, traktują Bliźnięta z niedowierzaniem i z niechęcią.

  Takie są cechy Bliźniąt. Lecz nikt nie odpowiada ściśle charakterystyce swego znaku. Nieraz zdarza się, że Bliźniak wzbije się ponad przeciętne właściwości współtowarzyszy swego zodiakalnego odcinka. Wówczas staje się dokładny, systematyczny, dociekliwy. Jego wiadomości są głębokie, szczegółowe, systematyczne. W takich wypadkach rzadko kto dorówna mu inteligencją. Staje się wówczas typem wszechstronnie oczytanego i wykształconego uczonego; typem spotykanym nieraz wśród rektorów uniwersytetów, autorów rewolucyjnych dzieł literackich, wśród wybitnych znawców zagadnień prawniczych, sławnych profesorów i interesujących wykładowców, których można słuchać godzinami, z zapartym tchem. Wówczas staje się Bliźniak prawdziwym "posłańcem bogów" Merkurym, którego, jak wspomniałem, starożytni przydzielili znakowi Bliźniąt.

  Trudno doszukać się zamiłowania do porządku u dzieci ze znaku Bliźniąt, lecz za to przynoszą zawsze dobre świadectwa. Ich gadatliwość przybiera często formy wręcz zastraszające. Kogoś "zagadać na śmierć" potrafi wspaniale mały Bliźniak. Ruchliwość i urozmaicenie to treść jego życia. Dzieci te uczą się łatwo, może nawet zbyt łatwo. Nawet gdy czegoś nie wiedzą dokładnie, zaleją nauczycielkę potokiem słów, wywołując wrażenie, że wiedzą więcej, niż to jest w rzeczywistości. W pewnym stopniu świadczy to o swoistej zaradności życiowej. Dzieci z tego znaku są męczące, zaskakują rodziców pytaniami, pomysłami, niezwykłymi planami, lecz sprawiają stosunkowo niewiele kłopotów.

  Mąż ze znaku Bliźniąt wymaga dużo zrozumienia i wyrozumiałości. Chcąc wejść z nim w ścisły kontakt duchowy należy dostosować się do jego intelektualnych zainteresowań, co wcale nie jest takie proste i łatwe dla każdej kobiety. Dla zachowania harmonii w małżeństwie warto jednak zdobyć się na wysiłek, w przeciwnym razie mąż będzie szukał duchowych kontaktów gdzie indziej, co może łatwo nabrać niepożądanego charakteru i kierunku.

  Jak już powiedziałem, Bliźniaka może interesować tysiąc spraw. Chyba najmniej jednak interesuje go porządek we własnym biurku i we własnej szufladzie. Nie przejmujmy się tym zbytnio. Najważniejsze, aby się nie nudził w towarzystwie swej partnerki. Aby miał z nią o czym rozmawiać, podyskutować, aby widział, że iskry jego błyskotliwej inteligencji nie są perłami rzuconymi przed wieprze, parafrazując słowa Nowego Testamentu. Bliźniaka interesuje wszystko, nawet sąsiedzkie ploteczki, dla których żona będzie miała w nim wdzięcznego słuchacza. Ale mimo wrodzonej gadatliwości i zamiłowania do żywej wymiany myśli, Bliźnięta są istotami subtelnymi i dyskretnymi. Same nie lubią robić plotek i intryg. Potrafią też uszanować cudzą tajemnicę.

  Pożycie z Bliźniaczką nie jest trudne, jeżeli się będzie pamiętało o jej zainteresowaniach intelektualnych. Harmonia małżeńska bowiem polega między innymi także na zrozumieniu i poszanowaniu zainteresowań i potrzeb partnerki, szczególnie jeśli chodzi o kobietę ze znaku Bliźniąt. Pani ta musi mieć kogoś bliskiego do wzajemnej wymiany myśli, z kim by rozmawiała i dyskutowała.

  Żony ze znaku Bliźniąt prowadzą poniekąd podwójne życie: mąż, dom, gospodarstwo -- zainteresowania intelektualne, często zawodowe. Panie z tego znaku nawet po ciężkiej pracy fizycznej zawsze znajdą wolną chwilę, aby trochę poczytać, czegoś nowego się dowiedzieć. W tym znaku spotyka się często pęd do dokształcania się. Przewidujący mąż będzie takiej żonie znosił do domu stosy książek. Musi jednak i sam poczytać trochę, aby móc zabrać głos, gdy żona zapyta go o zdanie lub zechce podyskutować na temat przeczytanego dzieła.

  Kobiety ze znaku Bliźniąt nie mają szczególnych zainteresowań seksualnych - poza nielicznymi wyjątkami. Większość spośród nich chętniej wyżywa się we flircie i słownej grze miłosnej.

  Aktywny i ruchliwy Bliźniak potrafi zarobić, lecz pieniądze się go nie trzymają. Kiedy coś kupuje nie lubi się targować. Na posiadaniu majątku i wielkich dóbr doczesnych szczególnie mu nie zależy.

  Bliźniak zachowuje bystrość i .świeżość umysłu najdłużej ze wszystkich znaków zodiaku. Także szybką reakcję myślową oraz wszechstronne zainteresowania ma jeszcze w późnej starości.

  Zobacz także:

   

  Informacje ze strony: Marhan - W kręgu znaków zodiaku
  marhan.pl

   

  Oceń artykuł
  (głosów: 7, średnia ocena: 4,6)
  Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

  Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
  Komentarze (2)
  ...po części to prawda bo nawet nie miałam cierpliwości doczytać tego do końca może później )
  • 2010-11-21 13:59
  • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
  Poparcie: 0
  Ponoć to mój znak zodiaku, ale nie do końca wierzę w te głupoty, chociaż może coś w tym jest.
  Tak na marginesie to "kto z kim" w moim przypadku absolutnie się nie sprawdza.
  • 2010-11-21 16:26
  • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
  Poparcie: 0

  Dodaj komentarz

  Przepisz kod*

  Nazwa użytkownika:*

  Treść komentarza:*

  angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

  Reklama ogólnosieciowa