Reklama ogólnosieciowa

Infolinia.org -> Obowiązek wojskowy

Obowiązek wojskowy

2008-11-17 07:55:26

Za mundurem panny nie zawsze idą sznurem. Dziś, by zdobyć serce kobiety, niekonieczny jest zielonkawy strój. Wystarczy umiejętność zapewnienia bytu rodzinie. Kawaler mający z tym kłopot na rodzinnej ziemi, udaje się za granicę. Jeśli przed dłuższym wyjazdem nie ureguluje obowiązku względem ojczyzny, to ojczyzna może się o niego upomnieć. Z drugiej strony żołnierz zawodowy w domu - to powód do dumy i poczucie bezpieczeństwa. Za takim mundurem można iść sznurem.

System obronny państw wysokorozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy opiera się w większości na armii zawodowej. Żołnierze z powszechnego naboru stanowią jedynie uzupełnienie. Także w Polsce „do wojska” trafia się na coraz krócej. Według najnowszej ustawy na dziewięć miesięcy. Ostatecznym celem państwa jest zorganizowanie profesjonalnej armii zawodowych żołnierzy. Ich utrzymanie jest lepszym rozwiązaniem dla kraju i - co ważniejsze - tańszym. Kiedy to nastąpi, zadecydują politycy, ale eksperci twierdzą, że to kwestia najbliższych kilku lat. Tymczasem w myśl obecnie obowiązujących przepisów każdy mężczyzna, obywatel naszego kraju, który w danym roku kończy 18 lat, musi zarejestrować się w organie samorządowym, stosownym do miejsca zamieszkania. W następnym roku (19 lat) zostanie wezwany do poboru. O tym obowiązku przypomni mu imienne wezwanie wysłane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz obwieszczenie. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się do poboru. Zgłosić się mogą także ochotnicy, którzy skończyli 17 lat. Warto wiedzieć, że Polacy na stale zamieszkujący w innym kraju i posiadający podwójne obywatelstwo nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony - służby wojskowej. To dobre wieści, jednak dla niewielkiej grupy. Zdecydowana większość przebywających na Wyspach nie ma brytyjskiego paszportu i nie do końca wie, jakie ma plany, bo sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Różne myśli chodzą po głowie, wiele rozwiązań branych jest pod uwagę. Wielu wyborom towarzyszy lęk, który najchętniej pojawia się tam, gdzie wcześniej zagościła niewiedza. Spróbujmy więc zajrzeć do myśli, jakie kłębią się w nieogolonej jeszcze męskiej głowie. Dołączyliśmy do nich „głos z zewnątrz”, udzielający podpowiedzi.

Reklama ogólnosieciowa

JAK MAM UNIKNĄĆ KŁOPOTÓW Z WOJSKIEM, BĘDĄC ZA GRANICĄ?

Bardzo prosto. Wystarczy przed dłuższym wyjazdem z kraju (powyżej 2 miesięcy) czasowo wymeldować się z miejsca stałego zameldowania. Wówczas komendant WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) nie wysyła wezwań oraz nie podejmuje innych działań związanych z poszukiwaniem poborowego np. nie powiadamia policji. Bywa, że przed wyjazdem do Anglii nie planowałeś pozostania dłużej, ale sprawy układają się nadzwyczaj dobrze lub nadzwyczaj źle, więc nie masz wyboru, zostajesz. Nie wracasz na studia, do pracy, na garnuszek mamy lub rentę babci, a jesteś w wieku poborowym. Cóż, zacznie się tobą interesować WKU.


MOŻE JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO, CO ROBIĆ?

WosjkoJeśli nie możesz osobiście przyjechać, by wymeldować się, jak najszybciej załatw sprawę korespondencyjnie, powiadamiając listem (najlepiej poleconym) właściwego ze względu na miejsce zameldowania w kraju komendanta WKU. Pracownicy tej instytucji niezbyt chętnie rozmawiają z matką lub ojcem poborowego, gdyż to ty jesteś „stroną w sprawie”, a nie oni. Poza tym oszczędzisz im niepotrzebnych przeżyć.


MOŻE PRZECZEKAM, MOŻE PRZENIOSĄ MNIE DO REZERWY?

Jeśli ukończyłeś w 2005 r. 28. rok życia, to z urzędu zostałeś przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, ale w 2006 roku zmieniły się zasady. Zniesiono granice wiekowe, a wprowadzono tzw. 18-miesięczny okres dyspozycji. Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli wrócisz do kraju i zgłosisz swój powrót w WKU (zameldujesz się, o ile byłeś wymeldowany), zostaną Ci określone daty graniczne wspomnianego 18-miesięcznego okresu dyspozycji, w którym możesz (ale nie musisz) zostać powołany do wojska. Po upływie tego czasu zostaniesz przeniesiony do rezerwy, nawet jeżeli nie odbyłeś służby wojskowej.


MOŻE POPROSIĆ O ODROCZENIE?

Jest taka możliwość, z której możesz skorzystać. Każdy poborowy ma prawo ubiegać się o odroczenie służby wojskowej na okres od 3 do 12 miesięcy z uwagi na ważne sprawy osobiste. Taki „urlop” możesz wziąć tylko raz. Swoją prośbę o odroczenie musisz odpowiednio uzasadnić, podając jakie ważne sprawy osobiste lub rodzinne są podstawą Twojego wniosku.


PO WAKACJACH WRÓCĘ NA STUDIA DO POLSKI, MOŻE W TRAKCIE NAUKI COŚ SIĘ W PRZEPISACH ZMIENI?

WosjkoJuż się zmieniło. Od 2004 roku studenci po pierwszym roku studiów mogą odbyć zajęcia z przysposobienia obronnego na swojej uczelni. W zależności od typu uczelni w pierwszym lub drugim semestrze drugiego roku mogą „zaliczyć” nieobowiązkowy przedmiot nauki, prowadzony w systemie konsultacji i samokształcenia To tylko jeden semestr zakończony egzaminem. Ocena z PO będzie wpisana do indeksu, ale nie liczy się do średniej i nie wpływa na zaliczenie roku. W przypadku niepowodzenia jesteś traktowany jako student, który w ogóle nie „odrabiał” wojska na uczelni. Jeżeli zdasz i chcesz odbyć w czasie wakacji sześciotygodniowe szkolenie w jednostce wojskowej, składasz wniosek do WKU. Z chwilą jego ukończenia będziesz przeniesiony do rezerwy. Jeśli natomiast do końca studiów nie zostaniesz wezwany do odbycia tego szkolenia, zostaniesz przeniesiony do rezerwy w dniu zakończenia studiów.


MOŻE ZAŁATWIĘ SOBIE SŁUŻBĘ ZASTĘPCZĄ?

Z tej opcji możesz skorzystać, ale o przeznaczeniu do jej odbycia decydują organa administracji rządowej, a więc cywile (komisja powołana przez marszałka województwa). W praktyce wojsko - a konkretnie WKU (tam trzeba złożyć wniosek na piśmie) - bierze tylko udział w jego przekazaniu. Jeśli z powodu przekonań religijnych jesteś przeciwko wojnie i zabijaniu, to w ramach służby zastępczej możesz trafić do pracy w szpitalu, ośrodku pomocy społecznej, bądź innej organizacji pożytku publicznego. Jednak samo „przyznanie” służby zastępczej nie jest jednoznaczne z jej odbyciem, bo podmioty mogące zgłaszać potrzeby w tym zakresie nie zawsze to czynią. Dlaczego? Prawdopodobnie ze względów ekonomicznych.


MAM KREDYT W BANKU - CO Z NIM BĘDZIE, JEŚLI MNIE ZACIĄGNĄ?

Nie martw się. Banki mają obowiązek zawieszenia spłaty kredytu na czas odbywania służby wojskowej. Bankom wygodniej jest jednak odmówić udzielenia kredytu, uzasadniając to nieuregulowaniem stosunku do służby wojskowej.


JAK TAK SIĘ BĘDĘ MIGAŁ, TO W KOŃCU MNIE ZAMKNĄ - ALE KTO: WOJSKO?

Nie, wojsko nie ma prawnych możliwości do tego, przecież poborowy to „cywil”, a nie żołnierz. W przypadku uchylania się od służby wojskowej WKU nie wyciąga żadnych konsekwencji, sprawę przekazuje do organów właściwych do tego typu spraw - takich jak policja, prokuratura, urzędy administracji.

 

MOŻE ZOSTANĘ ZAWODOWYM ŻOŁNIERZEM, TO ROZWIĄZAŁOBY WIELE MOICH PROBLEMÓW, ALE CZY JA SPEŁNIAM WARUNKI?

Jesteś obywatelem polskim? Masz nieposzlakowaną opinię (nie karany sądownie) nie) i odpowiednie kwalifikacje? Jesteś zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kategoria zdrowia „Z”)? To spełniasz.


SKORO JUŻ JESTEM NA ZACHODZIE, TO MOŻE WSTĄPIĘ DO LEGII CUDZOZIEMSKIEJ?

Masz taką możliwość. Obywatele polscy mogą służyć w obcych armiach, pozostaje tylko kwestia uzyskania od Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedniej zgody. Na pewno nie otrzymasz jej, jeśli nie odbyłeś zasadniczej służby wojskowej w kraju, jesteś osobą karaną lub posiadasz przydział mobilizacyjny. Zgody na służbę w obcym wojsku lub organizacji wojskowej władze udzielają, jeżeli spełnione są także inne warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe i nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne.

CO TO JEST LEGIA CUDZOZIEMSKA?
Elitarna, zawodowa jednostka bojowa, w której formalnie mogą służyć wyłącznie obywatele obcych państw. Jednostka została utworzona w 1831r., głównie w celu ochrony francuskich terytoriów zamorskich podczas wojny w Algierii. Do dzisiaj posiada ona zakaz prowadzenia działań bojowych na terenie samej Francji. Zwykle jest ona wysyłana w najbardziej zapalne tereny, gdzie stanowi pierwszą linię frontu lub prowadzi działania poza linią frontu. Legia Cudoziemska rekrutuje żołnierzy z całego świata. Dawniej żołnierze wstępujący do Legii mieli zapewnioną pełną anonimowość w trakcie pełnienia służby, a po jej odbyciu otrzymywali obywatelstwo francuskie i nowe dokumenty. Przyciągało to do Legii wielu kryminalistów – obecnie stan ten się zmienił i Legia nie przyjmuje już w swoje szeregi osób podejrzanych choćby o wykroczenie.

OK, ZOSTANĘ ZAWODOWYM ŻOŁNIERZEM, ALE TAK BEZ „BABEK” W PRACY, TROCHĘ NUDNO, NIE?

WosjkoNiekoniecznie. W wojsku jest ich coraz więcej. Jest taka moda i panie się uaktywniły w wojsku. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, wzywane są do poboru, ale tylko te, które posiadają kwalifi k a - cje prz ydatne dla wojska. Wezwanie do poboru nie oznacza wcale, że panie zostaną powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Panie, podobnie jak panowie, mają możliwość wstąpienia do armii poprzez „odbycie” nauki w szkołach podoficerskich bądź oficerskich. Absolwentkom szkół wyższych oferowany jest roczny kurs oficerski. Ukończenie nauki jest jednoznaczne z powołaniem do zawodowej służby wojskowej. W związku z takimi możliwościami panie w wojsku można spotkać coraz częściej - i to nie tylko jako personel medyczny.


CZY MI SIĘ OPŁACA PRACOWAĆ W POLSKIM WOJSKU?


Stawki zaczynają się od 1630 zł brutto - tyle otrzymuje starszy szeregowy; kapral zarabia 2080 zł, do tego dochodzi dodatek procentowy za wysługę.


SAM JUŻ NIE WIEM. MOŻE DO IRAKU POJECHAĆ?

Wyjazd na misję w zapalne rejony świata jest ważnym punktem w karierze każdego żołnierza zawodowego i pożądanym punktem w zawodowym CV. Wyjazdy do Iraku są zwykle półroczne, a stawki wynagrodzenia kilkuczłonowe, wypłacane w dolarach amerykańskich od 700 do 3000 miesięcznie. Osoby cywilne, chcące wyjechać na misję do Iraku, powinny wystosować podanie do Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe” i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe. Najbardziej poszukiwani są tłumacze, lekarze i pielęgniarze. ( Centrala „Wojskowe Misje Pokojowe”, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, tel. 0-22 - (6)879-336 ). Żołnierze rezerwy powinni udać się do najbliższego WKU. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. żołnierze skierowani do pełnienia służby zawodowej poza granicami państwa otrzymują: 1) należność zagraniczną 2) dodatek wojenny 3) zasiłek adaptacyjny 4) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę. W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom stawkę należności zagranicznej od 100 do 300 dolarów amerykańskich miesięcznie. Żołnierzowi zawodowemu, biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych, zwiększa się stawki należności zagranicznej od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.Udział w operacjach w Iraku i Afganistanie uprawnia do otrzymywania kilkuprocentowej podwyżki emerytury.


POWIATOWA KOMISJA POBOROWA LEKARSKA OCENIA STAN ZDROWIA I PRZYDZIELA OKREŚLONĄ KATEGORIĘ:

A - zdolny do służby wojskowej
B - czasowo niezdolny (np. wtedy gdy złamałeś nogę, czas odroczenia obejmie leczenie wraz z rehabilitacją)
D - niezdolny w czasie pokoju
E - niezdolny w czasie wojny

Z obowiązku służby wojskowej zwalniają jedynie kategorie D i E. Jeżeli nie zgadzasz się z przydzieloną kategorią, odwołaj się do wojewódzkiej komisji lekarskiej (nieprzekraczalny termin odwołania – 14 dni).
Kategorię można zmienić. Jeśli stan Twojego zdrowia pogorszył się, wystąp do macierzystej WKU, a dostaniesz skierowanie i zostaniesz ponownie przebadany. W tym przypadku orzeka Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska

CZY MIAŁEŚ W RODZINIE BOHATERA?
W celu uzyskania informacji o Twoim krewnym, który służył w polskich formacjach podczas II wojny światowej lub innych danych archiwalnych o członku rodziny, należy zgłosić się do: Centralnego Archiwum Wojskowego, 400-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 12, tel. 0-22 681 45 84, [email protected] , www.caw.wp.mil.pl . W prośbie o udostępnienie informacji należy podać jak najwięcej danych, mogących ułatwić identyfikację. Czas oczekiwania na odpowiedź: dwa do czterech tygodni.
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiału dla Zespołu Prasowego Dowódcy Wojsk Lądowych, Rzecznika Prasowego, Pani major Małgorzaty Ossolińskiej oraz Pana kpt. Wojciecha Kliszczaka.

SYLWIA CHUDAK

Artykuł pochodzi z:
Cooltura

Oceń artykuł
(głosów: 1, średnia ocena: 5)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
Komentarze (3)
me me
Ale to juz bylo i ... nie wroci wiecej! Mam nadzieje - obowiazku wojskowego juz nie ma...
  • 2011-04-26 00:35
  • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
Poparcie: 0
czy ten artykuł to jakiś żart? Obowiązek służby wojskowej został zniesiony już kilka lat temu!!
  • 2011-04-29 20:22
  • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
Poparcie: 0
zealot napisał(a):
czy ten artykuł to jakiś żart? Obowiązek służby wojskowej został zniesiony już kilka lat temu!!

Również się nad tym zastanawiam.
  • 2011-04-29 22:49
  • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
Poparcie: 0

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa