Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Twoja firma w UK -> Limited Company

Limited Company

2008-11-10 18:57:22

'Dyrektor w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company)'
Każda spółka z oo (Ltd) musi posiadać co najmniej jednego dyrektora oraz jedną osobę pełniącą funkcje sekretarza.

W Companies House (odpowiednik KRS) znajdują się dokumenty rejestrowe spółki wraz ze składem rady nadzorczej. O zmianach w radzie trzeba poinformować Companies House w terminie do 14 dni na odpowiednich dokumentach:

 • Dokument 288A – powołanie członka zarządu
 • Dokument 288B – rezygnacja członka zarządu
 • Dokument 288C – zmiana danych członków zarządu

Dyrektor, który może być jednocześnie udziałowcem w Firmie to osoba kierująca pracą przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od polskiego systemu, gdzie pełnienie funkcji dyrektora często przypomina sprawowanie synekury, w UK dyrektor posiada szeroki zakres odpowiedzialności. W praktyce, Firmy posiadają minimum 2 osoby pełniące funkcje dyrektorów.

Reklama ogólnosieciowa

Obowiązki dyrektora

Obowiązki dyrektora szczegółowo określa Companies Act 2006, a dokładniej sekcje od 170-178 ww dokumentu. Do najważnijszego obowiązku należy działanie w interesie Firmy, a nie w interesie własnym, osób trzecich bądź / oraz udziałowców.
Dyrektor / zy tworzą jednoczeście Rade Nadzorczą (Zarząd), ang. Board of Directors.
Prawo członka zarządu do reprezentacji spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Czynności sądowe oznaczają możliwość zastępowania spółki przed sądami powszechnymi oraz przed innymi sądami a także dokonywania wszelkich czynności procesowych (np. wytaczania powództw, uznania i cofnięcia powództwa, składania zażaleń, apelacji, udział w postępowaniu egzekucyjnym). Do czynności pozasądowych zalicza się te czynności, które nie są czynnościami przed sądem lub umożliwiającymi takie postępowanie, a więc będzie to głównie dokonywanie czynności prawnych (oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy) lub przyjmowanie oświadczeń woli kierowanych do spółki.
Do innych, ważnych praw i obowiązków dyrektora spółki należą m.in:
Działanie mające na celu odniesienie sukcesu Firmy. Jakkolwiek oczywiste wydaje sią nam to stwierdzenie, the Act kładzie silny nacisk na ten obowiązek. Jednocześnie nie definiuje sie słowa ‘sukces’, ponieważ definicja może się różnić w zależności od profilu Firmy. Przyjmuje sie tutaj, jak i w wielu innych przypadkach zasady prawa zwyczajowego.
Od dyrektora wymaga się również niezależnej oceny (the Act zwraca uwagę na między innymi poprzednie umowy, które podpisal Dyrektor, a jednocześnie mjące wpływ na obecnie pełnioną funkcją)
Niezmiernie ważnym terminem, z którym sie dosć czesto spotykamy to ‘due dilligence’. W Polskiej terminologii biznesu oznacza on długoterminową analizę podmiotu. W odniesieniu do obowiązków Dyrektora mówimy o wykazaniu odpowiedniej ostrożności w działaniach, kompetencji oraz wiedzy. Przykładem może byc księgowy, pełniący funkcje Dyrektora. Prawo oczekuje od takiej osoby, iż wykaże wysoki poziom kompetencji oraz zainteresowania sprawami spółki w kwestiach finansowych i jednocześnie będzie posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie zarządzania lub / i zapewni odpowiedni personel, który taką wiedzę posiada.
Companies Act 2006 również zabrania pobierania korzyści od osób trzecich w odniesieniu do pełnionej funkcji dyrektora oraz wykonywania, bądz też nie, obowiązków. Zapis ten ma również odniesienie do byłych dyrektorów w spółki.

Dyrektor a Księgowość

Angielskie prawo o spółkach obliguje dyrektorów do załączenia, tzw ‘Statement of Directors’ Responsibilities’ (Określenie szczegółowych obowiązków Dyrektorów). Dyrektorzy muszą również przygotować analię zysków i strat oraz bilans Firmy. Dyrektorzy mają obowiązek udostępnia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia niezależnego audytu. Podanie fałszywych deklaracji niesie za sobą konsekwencje prawne.
WAZNE! Odpowiedzialnośc Dyrektorów jest wobec spólki, a nie jej udziałowców, tak więc to spółka, bądź też likwidator spółki może wytoczyć sprawę Dyrektorom. Dyrektor, który świadomie działa na niekorzyść Firmy może również podlegać osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Niewypłacalność Spółki

Do obowiązków Rady / Dyrektorów należy rególarne monitorowanie kondycji finansowej spółki. Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie stanu finansowego Firmy. Sugerujemy, miedzy innymi, rozważyć następujące kwestie:

 • terminowośc rególowania zobowzań
 • wysokość zobowiązań vs majątek Firmy
 • gdyby spółka weszła w stan likwidacji, czy majątek Firmy w chwili obecnej wystarczył by na pokrycie zobowiązań

Kiedy następuje dyskwalifikacja Dyrektora

Podstawą dyskwalifikacji Dyrektora mogą być następujące okoliczności:

 • odpowiedzialność za nieuczciwe działanie wobec spółki
 • stan uniemożliwiający właściwe sprawowanie funkcji kierowniczej
 • zaniedbania wynikające z Companies Act 1985, dot. obowiązków statutowych

Dyrektor może zostać zdyskwalifikowany na okres od 2 do 15 lat.

By zapewnić sprawne funkconowanie Firmy i uniknąć niepotrzebnych problemów, Zarząd spółki powinien m.in:

 • szczegółowo określic odpowiedzialności każdego członka rady
 • nadzorować przepływ informacji niezbednych do podejmowania strategicznych decyzji oraz niezbędnych do analizy sytuacji Firmy
 • protokołować wszelkie zebrania, rozporządzenia oraz inne decyzje
 • zasięgać specjalistycznych porad w kwestiach niebędących specjalnością rzadnego z członków Rady

WAŻNE! Zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008

Minimalny wiek
Minimalny wiek, od ktorego osoba moźe zajmować stanowisko Dyrektora przyjmuje się na 16 lat. Z dniem 01/10/08, każdy pełniący stanowisko Dyrektora, a niespełniający ww warunku automatycznie przestaje pełnić funkcję Dyrektora. Jednoczesnie górna granica wieku zostaje zniesiona.

Dyrektor Korporacyjny
Każda spółka będzie musiała posiadać co najmniej jednego dyrektora, który będzie osobą fizyczną.

Dane osobowe
Zniesiony zostaje obowiązek umieszczania prywatnych adresów członków Zarządu.

Firma Target Accounting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub niewłasciwą interpretacje treści zawartych w powyższym dokumencie, lub ewentualne poźniejsze urzędowe zmiany wprowadzone odgórnie, na które Firma Target Accounting Ltd nie ma wpływu. Przygotował Paweł Janicki

źródło:
Target Accounting "Limited Company"

Oceń artykuł
(głosów: 6, średnia ocena: 4,3)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

 • Umieść na NK
 • Wykop to
 • Umieść na Flakerze
 • Umieść na GG
Komentarze (1)
buzzy buzzy
mam pytanko...
a jeżeli jest 5 director'ów w firmie Ltd. - to który może reprezentować spółkę w Polsce?? Dyrektor Korporacyjny?? czy w jakims dodatkowym dokumencie jest to opisane.
 • 2013-07-03 14:11
 • Cytowanie selektywne Cytuj całego posta
Poparcie: 0

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa