Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Edukacja -> Międzynarodowa wymiana studentów

Międzynarodowa wymiana studentów

2008-11-03 12:29:52

Programy wymiany międzynarodowej Socrates-Erasmus umożliwiają studentom studiowanie na uniwersytetach w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, jak i innych krajach europejskich.

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji.

Ogólnym celem programu Socrates-Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.

Reklama ogólnosieciowa

Kraje biorące udział w programie Socrates-Erasmus to:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus mają państwowe i prywatne szkoły wyższe wpisane do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kształcące studentów na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz doktoranckim.

Uczelnie uczestniczące w programie Erasmus realizować mogą miedzy innymi następujące działania:

  • wymianę studentów - umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego
  • wymianę nauczycieli akademickich
  • umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych
  • organizację wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy

Wymiana studentów
Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami posiadającymi ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Polskie uczelnie finansują (z funduszy otrzymanych z Agencji Narodowej) jedynie granty dla studentów wyjeżdżających. Studenci przyjeżdżający otrzymują granty Erasmusa we własnym kraju.

Na wyjazdy w ramach programu Socrates-Erasmus mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy: są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich) / magisterskich / doktoranckich, są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski, w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów.

Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa to dobre wyniki w nauce oraz odpowiednia znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Uczelnia ma prawo określić szczegółowe kryteria i warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na wyjazdy. Warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami Programu i powinny być podane do ogólnej wiadomości.

Należy pamiętać, że celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej. Student przemieszcza się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni i nie tracąc praw studenta w Polsce. Minimalny okres studiowania to 3 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) - 1 rok akademicki. Wyjazd tylko na praktykę jest w ramach Programu Socrates-Erasmus nieuprawniony (praktyka jest dopuszczalna tylko, jeżeli stanowi część uzgodnionego programu studiów) uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, itp.) Student otrzymuje skromne stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą. Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Porozumienie o programie zajęć - Learning Agreement). Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych) prawo do wyjazdu jako student Erasmusa jest jednokrotne.

Wiecej informacji można znaleźć w internecie pod adresem: www.socrates.org.pl

Oceń artykuł
(głosów: 1, średnia ocena: 5)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa