Ogłoszenie 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi serwisami Klany, Randka oraz Wspólna podróż
Strona Główna
- Warunki Rejestracji

Uwaga! Jeśli rejestrowałeś się już wcześniej w innej części serwisu to zaloguj się tutaj używając Twoich danych (login i hasło). Rejestrując się będziesz mieć także dostęp do pozostałych modułów naszego serwisu. Niektóre z nich będziesz musiał aktywować.

Regulamin

Regulamin sieci INFOLINIA.ORG

Spis treści:
 1. »  Postanowienia ogólne
 2. »  Blog
 3. »  Polspec
 4. »  Forum
 5. »  Czat
 6. »  Katalog Firm
1. Postanowienia ogólne

Przeglądanie wszystkich podserwisów sieci INFOLINIA.ORG jest darmowe.
Informacje wprowadzone w twoim mieście będą widoczne także dla użytkowników w pozostałych miastach.

 1. Regulamin obowiązuje we wszystkich serwisach oraz podserwisach. Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje publikacje. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie grafik, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Umieszczając treści (w szczególności treści multimedialne - zwane w dalszej czyści „treściami”) oświadczasz, iż:
  1. Przedmiotowe treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

 • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  2. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych do kont użytkowników,
  3. nie umieszczania witryn lub stron WWW i innych materiałów dostępnych jedynie dla wybranych grup użytkowników (np. zabezpieczonych hasłem),
  4. nie podejmowania działań i przekazywania danych do sieci INFOLINIA.ORG, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jej funkcjonowanie,

 • Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości.


 • Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy sieci INFOLINIA.ORG mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania niezgodnych postów, ogłoszeń, blogów, zdjęć i innych tutaj nie wymienionych w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
  1. wyżej wymienione skutki mogą być zastosowane także w sytuacji gdy użytkownik uporczywie narusza niniejszy Regulamin,
  2. podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu, usunięciu, edycji treści jest nieodwołalne i nie zobowiązuje INFOLINIA.ORG do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych lub blokowanych treści.

 • Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.


 • Zgadzasz się więc, że zawartość każdego posta, bloga, ogłoszenia oraz innych w sieci INFOLINIA.ORG wyrażają poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.


 • Infolinia.org informuje, iż w trakcie świadczenia usługi, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Infolinia.org


 • INFOLINIA.ORG zastrzega sobie możliwość wykorzystania treści blogów, postów, zdjęć lub innych materiałów umieszczonych przez użytkownika w innych częściach serwisu.


 • Korzystanie z usług sieci INFOLINIA.ORG i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.


 • Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez INFOLINIA.ORG w celu promocji (marketingu) własnych produktów i usług INFOLINIA.ORG, a także produktów, usług i firm współpracujących z INFOLINIA.ORG, co jest związane z otrzymywaniem emaili reklamowych.

 • INFOLINIA.ORG nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisów oraz podserwisów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego publikacji.
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
  6. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie prawo do przeniesienia bloga, posta, zdjęcia, ogłoszenia i innych do innego typu lub kategorii w przypadku rażącej niezgodności treści strony z wybranym typem i kategorią w serwisie lub podserwisie sieci INFOLINIA.ORG.

 • INFOLINIA.ORG zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany możliwości serwisu lub podserwisów sieci Infolinia.org,
  2. okresowego wyłączania systemu bez uprzedniego powiadomienia,
  3. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach.
  4. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika, na stronach systemu.

 • W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub Infolinia.org, to INFOLINIA.ORG może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.


 • Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w sieci INFOLINIA.ORG, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.


 • Kontakt redakcji INFOLINIA.ORG z użytkownikami serwisów i podserwisów odbywa się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących adresów pocztowych: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],


 • Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podane powyżej adresów pocztowych skierowanych do użytkowników serwisu nie może być traktowana jako wysłana od redakcji INFOLINIA.ORG. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla użytkownika.


 • Infolinia.org zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronach portalu Infolinia.org


 • Zabrania się
  1. umieszczania ogłoszeń przez firmy komercyjne w jakimkolwiek serwisie lub podserwisie sieci INFOLINIA.ORG, bez uprzedniego uzgodnienia tego z administratorem. Ogłoszenia tego typu mogą być umieszczone po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  2. reklamowania innych konkurencyjnych serwisów.
  3. posiadania więcej niż jednego konta.
  4. podszywania pod innych użytkowników

 • Polityka prywatności
  INFOLINIA.ORG zobowiązuje się do respektowania Twojej prywatności podczas używania naszej strony.

  Zbieranie i używanie danych
  INFOLINIA.ORG nie będzie ujawniał danych użytkowników zebranych podczas rejestracji żadnym osobom trzecim. Dane użytkowników są używane tylko i wyłącznie na potrzeby serwisu.

  Żądanie informacji
  INFOLINIA.ORG może żądać od Ciebie danych osobowych w przypadku gdy:
  1. będziesz chciała / chciał napisać artykuł
  2. pomagać nam tworzyć ten serwis
  3. zareklamować się na łamach naszego serwisu

 • Powiadomienia i zmiany
  W przypadku zmiany naszej polityki lub jakiejkolwiek mającej wpływ na działanie serwisu, zostanie umieszczona informacja na stronie głównej serwisu.


 • Prawa autorskie
  Jakiekolwiek kopiowanie całego serwisu bądź też jego części bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione i podlega karze wg. "Section 77 of the Copyright Design and Patents Act 1988 to be identified as the author of those works." Prawa w Wielkiej Brytanii


 • Reklamy i materiały trzecie.
  Serwis zawiera linki do innych stron, które nie są pod żadną kontrolą naszego serwisu, dlatego też nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych stron. INFOLINIA.ORG umieszcza je tylko i wyłącznie dla twojej wygody niekoniecznie popierając ich treści. Za wszelkiego rodzaju szkody, oszustwa, błędy i niedopatrzenia spowodowane przez materiały takie jak: reklamy, artykuły trzecie nie jesteśmy odpowiedzialni.

 • wróć do góry

  Szczegółowy Regulamin podserwisów

  I. BLOG
  1. Użytkownik będący właścicielem bloga ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w nim zawarte, w tym także za treści umieszczane w blogu przez osoby trzecie korzystające z funkcji pod nazwą „wielu autorów”.
  2. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów systemu INFOLINIA - Blog, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, a także nie ma wystarczającej liczby odwiedzin, INFOLINIA.ORG ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z systemu.
  3. Ograniczenia z punktu 2 postanowień ogólnych odnoszą się do wszystkich typów blogów w serwisie INFOLINIA - Blog (czyli w szczególności również do kategorii Blogi dla dorosłych).
  4. Zabrania się:
   1. zakładaniu bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,,
   2. umieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron użytkownika,
   3. zakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
   4. zakładania blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
  5. Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie blogu Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach użytkowników.
  6. Wszelkie działania wymienione w punkcie 5 bloga, będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 • wróć do góry

  II. POLSPEC
  1. Do bazy "Polski specjalista" - w skrócie Polspec ma prawo zapisać się każdy, poza agencjami pracy, agencjami mieszkaniowymi i innymi firmami komercyjnymi (dla firm komercyjnych jest „Katalog Firm”)
  2. Można zapisać się tylko do 1 miasta.

  wróć do góry

  III. FORUM
  1. Pisanie postów zachęcających do jakiejś usługi/produktu jest zabronione.
  2. Na forum nieodpłatnie mogą ogłaszać się osoby prywatne i tylko w dziale „Targ”
  3. Posty w poszczególnych działach są kasowane automatycznie: - "TARG" po upływie 21 dni
  4. Proszę osoby umieszczające ogłoszenia o kasowanie już nieaktualnych ofert.
  5. Zakazane jest używanie zwrotów i słów wulgarnych, (nie dotyczy działu HUMOR),
  6. Nie pisz tej samej wypowiedzi do kilku działów, będą one kasowane.
  7. Nie zaśmiecaj forum pisaniem kilku wątków pod rząd używaj funkcji "edytuj"
  8. Posty nie wnoszące nic do dyskusji traktowane będą jako spam
  9. Konta nieaktywne bądź nie zawierające postów przez dłuższy czas będą kasowane
  10. Użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji moderatorów do administratora
  11. Decyzja administratora nie podlega dyskusji
  12. Pisz swoje posty w sposób zwięzły, zrozumiały i czytelny, nie rozpisuj się niepotrzebnie
  13. Pamiętaj o tym, że twoje posty będą czytane przez innych użytkowników i dostępne przez wiele lat.

  wróć do góry

  IV. CZAT
  1. Zabrania się floodowania, czyli wysyłania dużych ilości tekstu bądź grafik.
  2. Obowiązuje netetykieta

  wróć do góry

  V. Katalog Firm
  1. Dopuszcza się do posiadania więcej niż jednego wpisu, pod warunkiem, że są to dwie różne firmy. W innym przypadku konto zostanie skasowane.
  2. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie wprowadzenie opłat za wpisy poszerzone.
  3. Do Katalogu Firm może się zarejestrować tylko legalnie działająca firma, tzn. taka, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

  wróć do góry


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sieci INFOLINIA.ORG i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Infolinia.org, oraz na otrzymywanie materiałów reklamowych


0

Maximus-O�wietlenie |
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 4
Reklama