Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Regulamin sieci INFOLINIA.ORG

Spis treści:

 1. »  Postanowienia ogólne
 2. »  Blog
 3. »  Polspec
 4. »  Forum
 5. »  Czat
 6. »  Katalog Firm
 7. »  Klany
 8. »  Galeria zdjęć oraz prywatne zdjęcia
 9. »  Pisanie artykułów przez użytkowników
 10. »  Randka
 11. »  System punktowy
 12. »  Wspólna podróż
1. Postanowienia ogólne

Przeglądanie wszystkich podserwisów sieci INFOLINIA.ORG jest darmowe.
Informacje wprowadzone w twoim mieście będą widoczne także dla użytkowników w pozostałych miastach.

 1. Regulamin obowiązuje we wszystkich serwisach oraz podserwisach. Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje publikacje. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych i zawierających groźby tekstów. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie grafik, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Umieszczając treści (w szczególności treści multimedialne - zwane w dalszej czyści „treściami”) oświadczasz, iż:
  1. Przedmiotowe treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  2. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych do kont użytkowników,
  3. nie umieszczania witryn lub stron WWW i innych materiałów dostępnych jedynie dla wybranych grup użytkowników (np. zabezpieczonych hasłem),
  4. nie podejmowania działań i przekazywania danych do sieci INFOLINIA.ORG, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jej funkcjonowanie,
 4. Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości.

 5. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy sieci INFOLINIA.ORG mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania niezgodnych postów, ogłoszeń, blogów, zdjęć i innych tutaj nie wymienionych w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
  1. wyżej wymienione skutki mogą być zastosowane także w sytuacji gdy użytkownik uporczywie narusza niniejszy Regulamin,
  2. podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu, usunięciu, edycji treści jest nieodwołalne i nie zobowiązuje INFOLINIA.ORG do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych lub blokowanych treści.
 6. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

 7. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego posta, bloga, ogłoszenia oraz innych w sieci INFOLINIA.ORG wyrażają poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

 8. Infolinia.org informuje, iż w trakcie świadczenia usługi, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Infolinia.org

 9. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie możliwość wykorzystania treści blogów, postów, zdjęć lub innych materiałów umieszczonych przez użytkownika w innych częściach serwisu.

 10. W przypadku przejęcia innej strony przez Infolinia.org Ltd. i włączenia jej do sieci, użytkownik ma 21 dni na akceptacje regulaminu sieci. Po tym czasie uznaje się, że użytkownik zaakceptował nowy regulamin. Wszelkie zastrzeżenia związane z nowym regulaminem należy zgłaszać do 21 dnia.

 11. Korzystanie z usług sieci INFOLINIA.ORG i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.

 12. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez INFOLINIA.ORG w celu promocji (marketingu) własnych produktów i usług INFOLINIA.ORG, a także produktów, usług i firm współpracujących z INFOLINIA.ORG, co jest związane z otrzymywaniem emaili reklamowych.
 13. INFOLINIA.ORG nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisów oraz podserwisów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego publikacji.
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
  6. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie prawo do przeniesienia bloga, posta, zdjęcia, ogłoszenia i innych do innego typu lub kategorii w przypadku rażącej niezgodności treści strony z wybranym typem i kategorią w serwisie lub podserwisie sieci INFOLINIA.ORG.
 14. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany możliwości serwisu lub podserwisów sieci Infolinia.org,
  2. okresowego wyłączania systemu bez uprzedniego powiadomienia,
  3. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach.
  4. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika, na stronach systemu.
  5. usuwania wszelkich wpisów użytkowników bez podania przyczyny.
 15. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub Infolinia.org, to INFOLINIA.ORG może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

 16. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w sieci INFOLINIA.ORG, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 17. Wszelka korespondencja z użytkownikami serwisu odbywa się za pośrednictwem emaili w domenie infolinia.org lub w domenie strony przyłączonej do sieci. Wykorzystanie innych niż podane powyżej adresów pocztowych skierowanych do użytkowników serwisu nie może być traktowane jako wysłane od redakcji INFOLINIA.ORG. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla użytkownika.

 18. Zabrania się
  1. umieszczania ogłoszeń przez firmy komercyjne w jakimkolwiek serwisie lub podserwisie sieci INFOLINIA.ORG, z wyłączeniem serwisu "Ogłoszenia" i "Katalog firm" bez uprzedniego uzgodnienia tego z administratorem. Ogłoszenia tego typu mogą być umieszczone po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  2. reklamowania innych konkurencyjnych serwisów.
  3. posiadania więcej niż jednego konta.
  4. podszywania pod innych użytkowników
  5. zbierania danych zarejestrowanych użytkowników, bądź ich adresów email, bądź wysyłania niezamawianego emaila. Będzie to karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych. Za każdy wysłany email promujący inny serwis www, usługę, firmę lub inny podmiot gospodarczy opłata karna wynosi 50 Ł od jednego emaila.
  6. Spamowania jakiegokolwiek systemu, działania takie są sprzeczne z naszą polityką i administratorzy podejmą odpowiednie działania.
 19. Polityka prywatności
  INFOLINIA.ORG zobowiązuje się do respektowania Twojej prywatności podczas używania naszej strony.

  Zbieranie i używanie danych
  INFOLINIA.ORG nie będzie ujawniał danych użytkowników zebranych podczas rejestracji żadnym osobom trzecim. Dane użytkowników są używane tylko i wyłącznie na potrzeby serwisu.

  Żądanie informacji
  INFOLINIA.ORG może żądać od Ciebie danych osobowych w przypadku gdy:
  1. będziesz chciała / chciał napisać artykuł
  2. pomagać nam tworzyć ten serwis
  3. zareklamować się na łamach naszego serwisu
 20. Powiadomienia i zmiany
  W przypadku zmiany naszej polityki, regulaminu lub jakiejkolwiek mającej wpływ na działanie serwisu, zostanie umieszczona informacja w powiadomieniach od administratora w panelu administracyjnym użytkownika lub użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo. Użytkownik ma 21 dni, po ukazaniu się informacji o zmianach, na zapoznanie się z nimi i zgłoszenie swoich uwag.

 21. Prawa autorskie
  Jakiekolwiek kopiowanie całego serwisu bądź też jego części bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione i podlega karze wg. "Section 77 of the Copyright Design and Patents Act 1988 to be identified as the author of those works." Prawa w Wielkiej Brytanii

 22. Reklamy i materiały trzecie.
  Serwis zawiera linki do innych stron, które nie są pod żadną kontrolą naszego serwisu, dlatego też nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych stron. INFOLINIA.ORG umieszcza je tylko i wyłącznie dla twojej wygody niekoniecznie popierając ich treści. Za wszelkiego rodzaju szkody, oszustwa, błędy i niedopatrzenia spowodowane przez materiały takie jak: reklamy, artykuły trzecie nie jesteśmy odpowiedzialni.
 23. Dodatkowe warunki korzystania z serwisu
  Używając jakichkolwiek serwisów należących do Infolinia.org Ltd. które zawierają mapy Google, zgadzasz się także na warunki tego serwisu, które są dostępne na http://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz na informacje prawne dostępne na http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.
  Poszczególne serwisy Infolinia.org Ltd. mogą także zawierać dodatkowe warunki korzystania (regulamin szczegółowy). Używając ich, jednocześnie akceptujesz te postanowienia.

 

wróć do góry

Szczegółowy Regulamin podserwisów

2. BLOG
 1. Użytkownik będący właścicielem bloga ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w nim zawarte, w tym także za treści umieszczane w blogu przez osoby trzecie korzystające z funkcji pod nazwą „wielu autorów”.
 2. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów systemu INFOLINIA - Blog, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, a także nie ma wystarczającej liczby odwiedzin, INFOLINIA.ORG ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z systemu.
 3. Ograniczenia z punktu 2 postanowień ogólnych odnoszą się do wszystkich typów blogów w serwisie INFOLINIA - Blog (czyli w szczególności również do kategorii Blogi dla dorosłych).
 4. Zabrania się:
  1. zakładaniu bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,,
  2. umieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron użytkownika,
  3. zakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
  4. zakładania blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
 5. Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie blogu Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach użytkowników.
 6. Wszelkie działania wymienione w punkcie 5 bloga, będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

wróć do góry

3. POLSPEC
 1. Do bazy "Polski specjalista" - w skrócie Polspec ma prawo zapisać się każdy, poza agencjami pracy, agencjami mieszkaniowymi i innymi firmami komercyjnymi (dla firm komercyjnych jest „Katalog Firm”)
 2. Można zapisać się tylko do 1 miasta.

wróć do góry

4. FORUM
 1. Pisanie postów zachęcających do jakiejś usługi/produktu jest zabronione.
 2. Na forum nieodpłatnie mogą ogłaszać się tylko osoby prywatne i tylko w dziale „Targ”
 3. Prosimy osoby umieszczające ogłoszenia o kasowanie już nieaktualnych ofert.
 4. Zakazane jest używanie zwrotów i słów wulgarnych, (nie dotyczy działu HUMOR),
 5. Nie pisz tej samej wypowiedzi do kilku działów, będą one kasowane.
 6. Nie zaśmiecaj forum pisaniem kilku wątków pod rząd używaj funkcji "edytuj"
 7. Posty nie wnoszące nic do dyskusji traktowane będą jako spam
 8. Konta nieaktywne bądź nie zawierające postów przez dłuższy czas będą kasowane
 9. Użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji moderatorów do administratora
 10. Decyzja administratora nie podlega dyskusji
 11. Pisz swoje posty w sposób zwięzły, zrozumiały i czytelny, nie rozpisuj się niepotrzebnie
 12. Pamiętaj o tym, że twoje posty będą czytane przez innych użytkowników i dostępne przez wiele lat.
 13. Nowi użytkownicy nie mogą wklejać linków jeżeli nie są dłużej niż 7 dni na forum lub napisali poniżej 5 postów.

wróć do góry

5. CZAT
 1. Zabrania się floodowania, czyli wysyłania dużych ilości tekstu bądź grafik.
 2. Obowiązuje netetykieta

wróć do góry

6. Katalog Firm
 1. Dopuszcza się do posiadania więcej niż jednego wpisu, pod warunkiem, że są to dwie różne firmy. W innym przypadku konto zostanie skasowane.
 2. INFOLINIA.ORG zastrzega sobie wprowadzenie opłat za wpisy poszerzone.
 3. Do Katalogu Firm może się zarejestrować tylko legalnie działająca firma, tzn. taka, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

wróć do góry

7. Klany
 1. Właściciele klanów są zobowiązani do ich moderacji. Wszelkie niezgodne treści powinny być natychmiastowo usuwane.
 2. Zapisując się do klanu, zgadzasz się na na otrzymywanie informacji od właściciela klanu. Jeżeli sobie tego nie życzysz to należy ten fakt zgłosić właścicielowi.
 3. Właściciel klanu nie może pobierać żadnych opłat za członkowstwo.

wróć do góry

8. Galeria zdjęć oraz prywatne zdjęcia
 1. Oceniasz zdjęcie, sposób pokazania tematu - nie temat. Urocze dziecko, super samochód to za mało, żeby zdjęcie było dobre.
 2. Nie stawiaj ocen, żeby się komuś przypodobać - przez to tracą na wartości. Pamiętaj, że zdjęć dobrych jest niewiele.
 3. Jeżeli stawiasz komuś słabą ocenę napisz komentarz, dlaczego to zdjęcie wg. ciebie jest słabe. Jeżeli krytykujesz musisz mieć argumenty.
 4. Ostrożnie oceniaj zdjęcia należące do bliskich Ci osób (np. rodzina). Nie jest to zabronione ale może spowodować zawieszenie konta jeżeli administracja uzna, że oceny są postawione nieuczciwie.
 5. Nigdy nie używaj ocen w celach odwetowych. Jeżeli Twoje zdjęcie dostało słabe noty zastanów się jak zrobić je lepiej, zemsta nie zrobi z Ciebie lepszego fotografa a Twoje konto może zostać zawieszone.
 6. Administrator może wejść do albumów z hasłem i albumów ukrytych w celu kontroli ich zawartości (pedofilia, zdjęcia pornograficzne i inne niezgodne z prawem).
 7. Publikując zdjęcia w "Galerii zdjęć" zgadzasz się, żeby były one wykorzystywane jako e-kartki.
 8. W "Galerii zdjęć" nie jest wskazane publikowanie swoich prywatnych zdjęć. Od tego jest dział w profilu "Prywatne zdjęcia".

wróć do góry

9. Pisanie artykułów przez użytkowników
 1. Artykuł zostanie dopuszczony wtedy gdy nie będzie mieć błędów ortograficzny, stylistycznych i będzie zawierać polskie znaki diakrytyczne.
 2. Artykuł musi także wyglądać estetycznie, preferowane są artykuły, które mają zdjęcia.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści swoich artkulów.
 4. Infolinia.org Ltd. ma prawo do umieszczania artykułów publikowanych przez użytkowników w innych częściach serwisu, oraz do ich powielania poza serwisem, bez względu jaki tym licencji został wybrany.
 5. Nasze podejście do treści reklamowych w artykułach jest dość luźne. Nie będziemy jednak tolerować marnowania czasu naszych użytkowników treściami reklamowymi wskazanymi niżej i te zostaną usunięte.

  Co uważamy za SPAM

  1. Niekompletne artykuły (wstęp, zapowiedź, odnośnik do zewnętrznego artykułu)
   Treść artykułu powinna tworzyć kompletną całość. Nie dozwolone jest, aby artykuł był tylko wstępem czy zapowiedzią tekstu umieszczonego na innym serwerze. Wyjątkiem od tej reguły jest publikacja np. wybranego rozdziału z książki (jeżeli ten sam w sobie przekazuje ciekawą treść).
  2. Logo i graficzne reklamy w artykule
   Nie zezwalamy na publikację logo i innych graficznych elementów reklamowych w artykułach. Logo można natomiast ustawić jako zdjęcie w swoim profilu.
  3. Nachalne reklamowanie serwisu
   Niedozwolone jest nachalne reklamowanie w artykule innego serwisu. Dotyczy to zarówno ciągłego wspominania o nim, jak i formatowania tekstu dotyczącego go w sposób który miałby przyciągać uwagę użytkownika (czerwona czcionka, duża czcionka).
  4. Opisy komercyjnie sprzedawanych produktów
   Zakazane jest publikowanie opisów produktów (w tym także stron internetowych), będących ich reklamą.
  5. SEO artykuły (tzw. "precle")
   Artykuły które zawierają mało treści, za to dużo odnośników będą traktowane jako spam dla wyszukiwarek i usuwane. Teksty udostępnione na licencjach zezwalających na przedruk, z „doklejonymi” odnośnikami również będą tak traktowane.

  Co jest mile widziane

  1. Fragmenty książek
   Nasi użytkownicy chętnie czytają opublikowane fragmenty książek. Fragment musi jednak być spójny i w całości wyczerpywać kwestię którą porusza. Pod takim artykułem zezwalamy na opis z jakiej książki on pochodzi, wraz z aktywnym odnośnikiem.
  2. Przedruki artykułów z innych serwisów
   W tym wypadku podobnie jak opisano wyżej, zezwalamy na odnośnik do źródła pochodzenia artykułu i krótki opis serwisu w stopce.

   Ostatecznym warunkiem naszej oceny przydatności tekstu jest jakość jego zawartej treści do ilości reklam. Bierzemy oczywiście także pod uwagę raporty naszych użytkowników.

wróć do góry

10. Serwis randkowy
 1. Musisz mieć skończone szesnaście lat aby zapisać się do serwisu randkowego. Przez używanie naszej Strony internetowej poświadczasz, że spełniasz przewidziane niniejszym Porozumieniem warunki.
 2. Administratorzy serwisu mogą usunąć Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego porozumienia, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to Porozumienie pozostaje w mocy.
 3. Wprowadzając swoje dane do serwisu potwierdzasz ich prawdziwość, wszelkie nieprawdziwe dane( wiek, płeć etc )lub dane kontakotwe lub wiadomości skierowane do innych uzytkowników zamieszczone w profilu będą usuwane, a użytkownik zostanie poinformowany o korekcji, zaś konta członków wprowadzające nieprawdziwe dane będą usuwane bez możliwości uzyskania odszkodowania za nie wykorzystany okres subskybcji.
 4. Zaleca się nie wprowadzać swoich danych kontaktowych (adres, email, telefon, etc.)do profilu publicznego w celu ochrony swojej prywatności.
 5. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii, które nie przedstawiaja osoby rejestrującej się lub głównej fotografii, która nie przedstawia w wystarczającym stopniu twarzy użytkownika.
 6. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do wykorzystnia fotografii użytkowników w kampaniach reklamowych.
 7. Fotografie par na stronie głównej muszą zostać zaakceptowane przez administratora serwisu. Obydwie osoby ze zdjęcia musza potwierdzić zgodę na umieszczenie danej fotografii.
 8. Infolinia.org Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w serwisie randkowym oraz nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne albo fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa bądź subskrypcji w naszym serwisie (w tym również w późniejszym okresie życia), poprzez kontakt z innymi użytkownikami.

wróć do góry

11. System punktowy - Program punkty za aktywność w serwisie.

Definicje

 1. Punkty - jednostki rozliczeniowe w programie przyznawane uczestnikom z tytułu ich aktywności w serwisie.
 2. Nagrodę - każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Katalogu Programu.
 3. Rabat - każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez Infolinia.org Ltd. lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Katalogiem Programu.
 4. Saldo Punktowe - liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu aktywności w serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. W programie może wziąć udział każdy bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. (chyba, że regulamin danego serwisu mówi inaczej.) Warunkiem przystąpienia do programu jest rejestracja w serwisie infolinia.org lub w jednym z serwisów partnerskich.
 2. Udział w programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Program jest prowadzony od 15.07.2009 roku.
 4. Program punkty za aktywność ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy są aktywni w serwisie poprzez umieszczanie określonych informacji. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
 5. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych osób, które biorą udział w programie do celów marketingowych i promocyjnych.

Gromadzenie punktów w programie

 1. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego konta na konto innego Uczestnika.
 2. Uczestnik otrzymuje Punkty za określone czynności w serwisie np. za napisanie artykułu, posta, dodanie zdjęcia, itd. Aktualny wykaz czynności, za które dostaje się punkty jest na stronach panelu użytkownika w dziale "Panel -> Twoje punkty"
 3. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Infolinia.org Ltd. poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub maila.
 4. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje 200 Punktów powitalnych. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie Programu.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane czynności lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Nagrody czy Rabaty, lub tez wstrzymanie wydania Nagrody lub Rabatu do wyjaśnienia sprawy.
 6. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Wymiana Punktów na Nagrody i rabaty

 1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili wymiany Punktów Katalogu nagród dostępnym na stronie serwisu, na zasadach tam określonych, o ile nie zostały wycofane z Katalogu Programu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 3. Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim koncie na Nagrodę lub Rabat, jeżeli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpopwiadającą co najmniej liczbie Punktów odpowiadajacej danej Nagrodzie lub Rabatowi określonemu w Katalogu.
 4. W celu wymiany Punktów na Nagrody lub Rabaty nie można łączyć Punktów zgormadzonych na różnych kontach.
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę lub Rabat powoduje obniżenie Salda Punktowego na Koncie Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie lub Rabatowi w Katalogu Programu. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Nagrody lub zgłoszenia chęci uzyskania Rabatu przez Uczestnika.
 6. Odbiór nagród z Katalogu Programu:
  - poprzez wysłanie na adres Uczestnika po wcześniejszym zamówieniu przez Uczestnika. Koszty wysyłki ponosi Uczestnik programu.
  - poprzez osobisty odbiór Nagrody.
 7. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Nagrody lub Rabatu przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody lub Rabatu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Po zamówieniu Nagrody lub rabatu Uczestnik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia.
 9. Przy zamówieniu przesłania Nagrody pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu.
 10. Infolinia.org Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Nagrody, gdy nie jest możliwe doręczenie Nagrody pod adres Uczestnika.
 11. Raz złożone zamówienie nie może być zmienione, ani odwołane.
 12. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom za Punkty towarów lub usług nie przewidzianych w aktualnie obowiązujacym Katalogu. O warunkach wymiany Punktów na towary lub usługi spoza Katalogu powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na stronach serwisu lub poprzez email.
 13. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do oferowanych Nagród lub Rabatów w Programie. Wiążące jest określenie liczby Punktów przypisanych do danego towaru lub usługi w aktualnie obowiązującym Katalogu.
 14. W przypadku Nagród, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji.
 15. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagród lub Rabatu przewidzianego w Katalogu Programu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę zastępczą wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot równowartości punktowej za zamówioną Nagrodę.

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika.

Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu ( w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody, realizacji Rabatów) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie za pomocą e-maila o temacie REKLAMACJA na adres e-mail: [email protected]
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, nazwę i adres siedziby Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Infolinia.org Ltd. w terminie 30 dni od dnia ich złożenia
 5. Decyzja Infolinia.org Ltd. w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Infolinia.org Ltd. zostanie powiadomiony za pomocą e-maila w terminie 30 dni od złożenia przez niego Reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Katalogu Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Infolinia.org
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego maila na [email protected]. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Infolinia.org Ltd. uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych punktów, oraz niezrealizowanych Zamówień Nagród i Rabatów.
 4. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Infolinia.org. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Nagrody w trakcie trwania Programu zostają anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zamówienia Nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 6. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Kto nie może być uczestnikiem programu

 1. Uczestnikiem programu nie mogą być administratorzy stron lokalnych lub innych serwisów Infolinia.org Ltd.
 2. Eksperci, którzy udzialają porad lub/i piszą artykuły.

wróć do góry

12. Wspólna podróż.

Serwis „Wspólna podróż” służy wyłącznie do poszukiwania współtowarzyszy podróży. Nie należy:

W przypadku złamania regulaminu administratorzy zastrzegają sobie możliwość usunięcia ogłoszenia.

Administratorzy serwisu zastrzegają sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia.

W szeroko pojętym interesie użytkownika leży kontakt z osobami ogłaszającymi się.

W przypadku rezygnacji z umówionej podróży należy niezwłocznie powiadomić osoby zainteresowane i skasować swoje ogłoszenie.

Administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za:

wróć do góry

Aktualizacja 12.07.2009