Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Edukacja -> Doktorat w Wielkiej Brytanii

Doktorat w Wielkiej Brytanii

2008-11-03 12:21:02

Studia doktoranckie w Wielkiej Brytanii trwają 3 lata (full time - studia dzienne) albo 5 lat (part time - studia zaoczne). Okres 3 (lub 5) lat oznacza, że przez taki czas student może prowadzić badania i zajmować się pracą nad doktoratem. Po tym okresie przysługuje 1 rok na napisanie pracy doktorskiej i złożenie jej do sekretariatu. Oczywiście można zakończyć przed czasem jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Studia doktoranckie są płatne - w roku 2005 czesne wynosiło ok. 3000 funtów rocznie (dla studentów spoza Unii Europejskiej 10000 funtów rocznie). Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest posiadanie brytyjskiego tytułu Master (MSc, MEng, itd). Tutył taki jest w zasadzie równoważny polskiemu magistrowi i generalnie brytyjskie uczelnie wyższe honorują polski dyplom magistra zdobyty na uczelniach technicznych. Warunkiem jest tylko przedstawienie oryginału dyplomu i przysięgłęgo tłumaczenia na języka angielski.

Reklama ogólnosieciowa

W przypadku tytułu magistra zdobytego w kierunku nietechnicznym (np. ekonomia) zazwyczaj jest więcej problemów, gdyż uczelnie brytyjskie niechętnie uznają takie polskie dyplomy. Więcej o uznawalności dyplomów można znaleźć na: www.enic-naric.net lub www.buwiwm.edu.pl. Niemniej jednak, różne uczelnie brytyjskie podchodzą bardzo różnie do tego typu zagadnień - praktycznie nie ma jednej obowiązującej reguły i o szczegóły trzeba się pytać w danej uczelni osobiście.

Czasami studia doktoranckie są sponsorowane przez daną uczelnię - w takim przypadku student nie tylko nie płaci czesnego, ale nawet dostaje do kilkuset funtów kieszonkowego miesięcznie, które spokojnie wystarczają na dobre warunki życiowe przez cały czas studiów. Jeśli student posiada odpowiednią ilość gotówki (np. może wziąć pożyczkę na studia) lub też otrzymał pieniądze od sponsora, wówczas zazwyczaj jest bardzo łatwo dostać się na studia - każdy wydział chętnie przyjmie takiego studenta, gdyż nie wiąże się to z żadnymi dla niego kosztami.

Podczas studiów doktoranckich student nie uczestniczy w wykładach - większość pracy to badania naukowe, które wykonuje się w pełnym wymiarze godzin. Niemniej jednak, zazwyczaj uczelnie wymagają, aby każdy student wziął udział w kilku wykładach (podczas całęgo doktoratu), które są istotne dla ogólnej wiedzy lub też bardzo pomocne w badaniach naukowych doktoranta. Takie wykłady mogą dotyczyć np. praw patentowych i własności intelektualnej, metod naukowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.

Często podczas okresu studiów doktoranckich uczelnie umożliwiają wzięcie udziału w zajęciach dla studentów (undergraduate) - mogą to być np. laboratoria, ćwiczenia, itp. Doktorant (post-graduate) otrzymuje za taką działalność wynagrodzenie; nie może jednak pracować więcej niż określoną liczbę godzin w tygodniu/miesiącu. Zajęcia takie są pozwalają podreperować budżet, niemniej jednak z reguły zabierają sporo czasu i trudno jest pogodzić to na dłuższą metę z pracą nad doktoratem.

Doktorat składa się zazwyczaj z 3 głównych okresów: przegląd literatury, praca badawcza i praca nad rozprawą doktorską. Pierwszy etap (przegląd literatury) może potrwać nawet kilka miesięcy i pozwala na zorientowanie się w światowym poziomie nauki w danej dziedzinie. Uniwersytety brytyjskie mają zazwyczaj bardzo szeroki dostęp do wszelakiej literatury, również poprzez internet co ułatwia śledzenie nowych publikacji na bieżąco.

Każdy doktorant ma jednego promotora (supervisor) a czasami nawet dwóch (first, second supervisor). Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii promotorem doktoranta może być doktor (w Polsce musi być profesor).

Promotor jest odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu doktoratu (chociaż zajmuje się tym również w pewnym stopniu sekretariat poprzez odpowiednie procedury). Spotkania ze studentem odbywają się zazwyczaj regularnie - okres ustalany jest indywidualnie dla każdego studenta i zależy od wielu czynników. Czasem może ty być co tydzień a czasem nawet co kilka miesięcy.

Podczas trwania studiów doktoranckich dobrze widziane jest publikowanie, szczególnie w międzynarodowych journalach na konferencjach. Niepisaną zasadą jest, że do obrony doktorant powinien mieć opublikowane co najmnie 2 artykuły (w tym jeden dobry). Opublikowanie 5-6 artykułów to już wynik bardzo dobry (oczywiście należy pod uwagę również wziąć naukową jakość artykułów) - zwiększa to bowiem szanse na bezproblemową obronę doktoratu. Jeśli prace badawcze zaowocują ciekawymi odkryciami naukowymi (niekoniecznie na miarę teorii Einsteina) to wówczas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że uniwersytet zasponsoruje wyjazd na zagraniczną konferencję. Jest to bardzo dobra okazja na poznanie innych naukowców, na nawiązanie ciekawych kontaktów a także po prostu na pozwiedzanie Europy i Świata.

Obrona doktoratu (viva - czyt. wajwa) jest przeprowadzana za drzwami zamknietymi - ilość osób w komisji jest dokłądnie ustalona i nikt z zewnątrz nie ma prawa uczestniczyć w obronie (w przeciwieństwie do polskich procedur). Na sali mogą przebywać jedynie: broniący się doktorant, przewodniczący komisji (nie ma prawa głosu - czuwa jedynie nad regulaminowym przebiegiem egzaminu), promotor (jeden lub dwóch - również nie mają prawa głosu, tak naprawdę nie mogą się odezwać ani słowem podczas obrony; jeśli zachodzi taka potrzeba student może sobie zażyczyć, żeby nie było ich na sali podczas obrony), jeden egzaminator wewnętrzny (internal examinor - z tego samego uniwersytetu co broniący się - nie może to jednak być bliski znajomy) oraz jeden egzaminator zewnętrzny (extarnal examinor - spoza uniwersytetu). To właśnie egzaminator zewnętrzny ma decydujący głos jeśli chodzi o przyznanie/nieprzyznanie doktoratu (a raczej rekomandację przyznania, bo samego przyznania dokonują władze uczelni). W niektórych przypadkach obydwaj egzaminatorzy są zewnętrzni - wówczas ich głosy są równoważne. Obrona trwa 2 godziny i dłużej i rozpoczyna się krótka (10-15 min) prezentacją przez doktoranta. Po prezentacji następują pytania dotyczące głównie treści pracy, aczkolwiek egzaminator ma prawo zapytać o inne tematy, które mogą być logicznie powiązane z treścią pracy.

Jeśli jakość pracy dyplomowej nie okaże się satysfakcjonująca, wówczas egzaminatorzy mogą zarekomendować tzw. minor corrections (niewielkie poprawki), które należy nanieść w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy (czas jest zdefiniowany). Jeśli pojawią się rekomendacje co do major corrections (znaczne poprawki), wówczas należy albo poprawić większy fragment pracy (np. cały rozdział) lub też zrobić dodatkowe badania, które uzupełnią wyniki opisane w pracy. Jeśli całość pracy doktorskiej jest na niskim poziomie wówczas egzaminatorzy mogą zarekomandować przyznanie tytułu MPhil (Master of Philosophy) zamiast doktora (PhD - Doctor of Philosophy). Od decyzji takiej nie ma odwołania.

Dyplom można otrzymać albo na ceremonii wręczenia dyplomów (graduation ceremony), która odbywa się raz lub dwa razy do roku. Istnieje również możliwość otrzymania dyplomu in absentia bez konieczności uczestniczenia w ceremonii.

Oceń artykuł
(głosów: 15, średnia ocena: 4,3)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa